10.12.2014 00:00
Velkommen til Mannskapsseksjonen
Velkommen til Mannskapsseksjonen
Foto: Jan Birger Jørgensen

Mannskapsseksjonen er tarifforganisasjonen for alle ansatte på fiskebåter tilknyttet Norges Fiskarlag. Vår eneste oppgave er å arbeide for deg som er ansatt på en norsk fiskebåt. Du blir automatisk medlem av Mannskapsseksjonen når du melder deg inn i Norges Fiskarlag.

Mannskapsseksjonen arbeider aktivt for å sikre dine rettigheter som ansatt fisker.

Mannskapsseksjonen kan påvirke deg i din hverdag ved vårt arbeid knyttet til:

  • Tariffavtale
  • Tarifforhandlinger
  • Informasjonsarbeid om vårt avtaleverk
  • Arbeid for å forbedre ansatte fiskeres rettigheter i forhold til omverdenen
  • Veiledning og rådgiving til våre medlemmer
  • Bistand til våre medlemmer i tvistesaker
  • Medlemskontakt