20.09.2023

Valg: Mannskapsseksjonen

Fredag 6. oktober

Mannskapsseksjonen har i høst valg av tillitsvalgte til Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg. Valget holdes i teamsmøter fredag 6. oktober 2023.

Mannskapsseksjonen gjennomfører valgene i valgdistriktene som omfatter samme geografiske områder som de tidligere regionlagene i Norges Fiskarlag; Fiskarlaget Nord, Nordland Fylkes Fiskarlag, Sogn og Fjordane Fiskarlag og Fiskarlaget Vest.

Tidspunktene for valgene fredag 6. oktober:

 1. Valgområde Fiskarlaget Vest: Kl. 18.00.
 2. Valgområde Sogn og Fjordane Fiskarlag: Kl. 18.30.
 3. Valgområde Fiskarlaget Nord: Kl. 19.00.
 4. Valgområde Nordland Fylkes Fiskarlag: Kl. 19.30.

Vervene som skal bekles, har i inneværende valgperiode vært ivaretatt av;

 • Ken-Ivan Pettersen og vararepresentantene Christian Figenschau og Dag Hugo Lorentzen.
 • Jan Petter Børresen og vararepresentantene Per-Roger Vikten og Joakim Karlsen.
 • Thomas Andre Hjønnevåg og vararepresentant Ole Andre Trovåg.
 • Geir Kenneth Eriksen og vararepresentantene Sammy Olsen og Ingmar Taranger.

Det er mannskapsmedlemmer i de ulike valgregionene som skal velge hvem som skal representere dem. Alle mannskapsmedlemmer i disse valgområdene vil motta en invitasjon pr. epost fra Mannskapsseksjonen med lenke for oppkobling til møtet.

Informasjonen sendes ut pr e-post denne uka, og dersom det er noen som ikke mottar denne invitasjonen innen fredag 22. september bes de ta kontakt med Mannskapsseksjonen. Se kontaktinfo på nettsiden (lenke)

Dette er HU

Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg er Mannskapsseksjonens øverste organ. Det består av ni tillitsvalgte.

Disse er valgt fra Fiskarlagets syv regioner og har ansvaret for Mannskapsseksjonens virksomhet.

Hovedutvalget har blant annet ansvaret for Mannskapsseksjonens vedtekter, budsjett, regnskap og å trekke opp retningslinjer for Arbeidsutvalget sitt mandat og virksomhet.

I tillegg er det Hovedforhandlingsutvalget som må godkjenne alle forhandlingsresultater og avtaler for at disse skal bli gyldige for våre medlemmer.

Fra hver av valgkretsene skal det velges en representant og tre vararepresentanter for perioden 2024 – 2027. Vararepresentantene inngår i en felles varamannsliste for alle de faste representantene.

Alle medlemmer av Norges Fiskarlag som er ansatt på et fiskefartøy er automatisk medlem av Mannskapsseksjonen.

De som kan velges er angitt i oppsettet nedenfor.

Hvem kan velges?

De som deltar i valget og de som stiller til valg, må tilfredsstille kravene til valgbarhet.

Dette innebærer i hovedsak følgende:

 • Må ha gyldig medlemskap i Norges Fiskarlag
 • Må være ansatt fisker
 • Fast ansatt mannskap er valgbare selv om de driver egen båt på friturer
 • Kan ikke være medeiere i fiskefartøy med ansatt mannskap

I tillegg gjelder:

 • Ingen kan delta i valget eller førstegangsvelges før de har vært gyldig medlem av Mannskapsseksjonen i minimum ett år.
 • Ingen kan førstegangsvelges som fast representant etter fylte 70 år.
 • Ingen er lenger valgbar når vedkommende kommer til å fylle 72 år før vervet tiltres.