Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Norges Fiskarlag og Fiskarlagets Servicekontor AS*

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss, for eksempel ved å være medlem, motta vårt nyhetsbrev eller bestiller varer og tjenester fra oss, vil Norges Fiskarlag behandle personopplysninger om deg. Som en ansvarlig medlemsorganisasjon er vi avhengig av at du som medlem har tillit til oss, og vi er derfor opptatt av å ivareta ditt personvern på en best mulig måte.

Fiskarlagets behandling av personopplysninger skjer i henhold til personopplysningsloven. Vi ønsker at du som medlem, tillitsvalgt i Fiskarlaget eller besøkende på våre nettsider gjør deg kjent med vår personvernerklæring.

Denne personvernerklæringen gjelder for Fiskarlagets innsamling og behandling av alle personopplysninger som er innhentet via alle aktuelle kanaler, som for eksempel www.fiskarlaget.no og i andre digitale tjenester og manuelle tjenester. I enkelte tilfeller kan vi hente opplysninger fra andre kilder, både offentlige og private institusjoner.

Nedenfor finner du derfor informasjon om de personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Norges Fiskarlag ved generalsekretær. Spørsmål vedrørende personvern i Norges Fiskarlag sendes hit:

Adresse:         Norges Fiskarlag, Postboks 1233 Torgarden, 7462 Trondheim

E-post:            fiskarlaget@fiskarlaget.no

Telefon:          73 54 58 50

Org.nr.:           938 500 290

For eventuelle spørsmål til vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på fiskarlaget@fiskarlaget.no, eller telefon 73 54 58 50.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Rettslig grunnlag og formål

Når du melder deg inn i Norges Fiskarlag inngår du en avtale med Fiskarlaget som gir oss et rettslig grunnlag for å behandle dine personopplysninger. Grunnlaget er basert på Norges Fiskarlags lover. Formålet med innsamlingen og registreringen av personopplysninger er å administrere ditt medlemskap, samt å oppfylle de forpliktelser som medlemskapet innebærer for Fiskarlaget. Dette betyr at det kun er opplysninger som er nødvendige som behandles og lagres. Dersom Fiskarlaget skal behandle annen personinformasjon eller bruke informasjonen til andre formål, vil vi be om ditt særskilte samtykke.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  • Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet:
    E-postadresse og mobiltelefonnummer. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
  • Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å kunne hjelpe deg på en best mulig måte.
  • Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
  • For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig og hensiktsmessig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Norges Fiskarlag benytter ulike databehandlere som samler inn, lagrer eller på annen måte behandler personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere [Navn på databehandlere som blir brukt til å behandle personopplysningene som beskrevet under 1, samt hvorfor personopplysninger samles inn og hva slags opplysninger som samles inn.]:

  • Make AS leverer vår digitale plattform for nyhetsbrevtjeneste, og våre mottakerlister ligger i denne tjenesten. Mottakerlisten er importert fra vårt medlemsregister. Vi må lagre og behandle disse e-postadresser og mobiltelefonnummer i Make-portalen for å kunne administrere hvem som skal motta nyhetsbrev. Du mottar vårt ukentlige nyhetsbrev hvis du er medlem, ansatt eller tillitsvalgt, men du kan når som helst velge å melde deg av denne tjenesten, via link i nyhetsbrevet. Vi anser innholdet i vårt nyhetsbrev til å være i våre medlemmers beste interesse.
  • Apphuset AS, org nr 914 085 837 er administrator og drifter av Fiskarlagets Medlems- og fartøyregister (MF). I MF administreres alle våre medlemsforhold (personlige medlemmer og medlemsrederier). Våre medlemmer er registrert med personopplysningene navn, adresse, e-postadresse, telefon, og personnummer. MF er også koblet mot vårt regnskapssystem Azets for å kunne formidle kontaktinformasjon til vår regnskapspartner.
  • For at du skal kunne benytte deg av de økonomiske medlemsfordelene i Fiskarlaget må vi utveksle persondata med våre samarbeidspartnere på dette området, blant annet for å få verifisert medlemskapet ditt. 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Fathom

Facebook

På samme måte som Google, lagrer også Facebook via informasjonskapsler din aktivitet på nett. Dersom du er innlogget på Facebook (eller Google) når du besøker vår nettside, vil informasjonen du har godkjent som tilgjengelig på din Facebook konto, være tilgjengelig i programtillegg som vi benytter på nettsiden. For eksempel vil du da se dine kontakter på Facebook i våre moduler.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter om innsyn, retting eller sletting, må du sende en e-post til oss til fiskarlaget@fiskarlaget.no. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en e-post til fiskarlaget@fiskarlaget.no.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

** Fiskarlagets Servicekontor AS er 100 % eiet av Norges Fiskarlag, og er et driftsselskap for sekretariatet i Norges Fiskarlag. Når betegnelsen «Fiskarlaget» brukes i det følgende menes Norges Fiskarlag og Fiskarlagets Servicekontor AS, med mindre annet er presisert.