Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.08.2019

Valg til Mannskapsseksjonen

Tre regioner har valg

Mannskapsseksjonen i Norges Fiskarlag har i høst valg av tillitsvalgte i Sogn og Fjordane, Nord og Nordland. Det er representanter til Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg som skal velges.

Alle medlemmer av Norges Fiskarlag som er ansatt på et fiskefartøy er automatisk medlem av Mannskapsseksjonen og kan delta i valgene.

De som velges til Hovedforhandlingsutvalget velges for en periode på fire år.

Det er valg i følgende tre regioner i høst:

  1. I Fiskarlaget Nords distrikt avholdes valget som sak 3 under årsmøtet i Fiskarlaget Nord fredag 6. september 2019 på hotell Radisson Blu Hotel, Tromsø.
  2. Valget i Sogn og Fjordane holdes tirsdag 17. september 2019 kl. 16.30 i Iglandsvik næringspark. Dette er i forbindelse med Sogn og Fjordane Fiskarlag sin konferanse «Kystenes framtid i nye Vestland».
  3. Tidspunktet for valget i Nordland er torsdag 19. september 2019 på Radisson Blu Hotel, Bodø, kl. 17.45. Dette er i forbindelse årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag. 

De som deltar i valget og som stiller til valg, må tilfredsstille kravene til valgbarhet. Dette innebærer i hovedsak følgende:

  • må ha gyldig medlemskap i Norges Fiskarlag
  • må være ansatt fisker
  • fast ansatt mannskap er valgbare selv om de driver egen båt på friturer
  • kan ikke være medeiere i fiskefartøy med ansatt mannskap

I tillegg gjelder:

  • Ingen kan førstegangsvelges før de har vært gyldig medlem av Mannskapsseksjonen i minimum ett år.
  • Ingen kan førstegangsvelges som fast representant etter fylte 70 år.
  • Ingen er lenger valgbar når vedkommende kommer til å fylle 72 år før vervet skal tiltres.

Daglig leder Audun Stautland i Mannskapsseksjonen sier han håper så mange som mulig har anledning til å delta på valgene.

Om seksjonen

Mannskapsseksjonens Hovedutvalg er Mannskapsseksjonens øverste organ. Det består av 9 tillitsvalgte, med personlige vararepresentanter. Disse er valgt fra Fiskarlagets syv regioner og har ansvaret for Mannskapsseksjonens virksomhet. Hovedutvalget har blant annet ansvaret for Mannskapsseksjonens vedtekter, budsjett, regnskap og å trekke opp retningslinjer for Arbeidsutvalget sitt mandat og virksomhet. I tillegg er det Hovedforhandlingsutvalget som må godkjenne alle forhandlingsresultater og avtaler for at disse skal bli gyldige for medlemmene av Mannskapsseksjonen.