27.10.2023

Valgresultater

Mannskapsseksjonen

Mannskapsseksjonen hadde valg til Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg 6. oktober Se resultatene her.

Valgene ble gjennomført i fire områder, i valgområdene Fiskarlaget Nord, Nordland Fylkes Fiskarlag, Sogn og Fjordane Fiskarlag og Fiskarlaget Vest.

I et brev fra seksjonen til medlemmene takkes det fra Mannskapsseksjonen for oppslutning og deltakelsen i valgene!

Medlemmer i valgområdene valgte følgende til sine tillitsmenn:

Vest:

Fast representant:            Geir Kenneth Eriksen

1. vararepresentant:        Ingmar Taranger

2. vararepresentant:        Sammy Olsen

Sogn og Fjordane:

Fast representant:            Njål Aarsheim (NY)

1. vararepresentant:        Thomas Hjønnevåg

2. vararepresentant:        Ole-Kristian Hamre

Nord:

Fast representant:            Ken-Ivan Pettersen

1. vara representant:        Mathilde Rochmann

2. vararepresentant:        Sindre Olav Hansen

3. vararepresentant:        Christian Figenschau

Nordland:

Fast representant:            Jan Petter Børresen

1. vararepresentant:        Kirsti Børresen

2. vararepresentant:        Joakim Karlsen

Valgene ble godkjent av Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg 10. oktober 2023.

Valgene medfører at Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg fra 1.1.2024 har følgende sammensetning:

Nord:

Fast representant nr. 1:          Ken-Ivan Pettersen

1. vararepresentant:               Mathilde Rochmann

2. vararepresentant:              Sindre Olav Hansen

3. vararepresentant:              Christian Figenschau

Fast representant nr. 2:         Henrik Henriksen

1. vararepresentant:               Ole-Christian Hansen

2. vararepresentant:              Thomas Fossmo

Nordland:

Fast representant nr. 1:          Vidar Borgen

1. vara representant:              Egil Buschmann

2. vararepresentant:              Helmod Jørgensen

Fast representant nr. 2:         Jan Petter Børresen

1. vararepresentant:              Kirsti Børresen

2. vararepresentant:             Joakim Karlsen

Midt-Norge:

Fast representant:                     Jan Albertsen

1. vara representant:                 Tore Bjørsvik

Møre og Romsdal:

Fast representant:                    Pål Arne Måløy

1. vararepresentant:                 Bjørn Asle Bøe

2. vararepresentant:                 Kjell Jomar Knutsen

Sogn og Fjordane:

Fast representant:                     Njål Aarsheim (NY)

1. vararepresentant:                 Thomas Hjønnevåg

2. vararepresentant:                 Ole-Kristian Hamre

Fiskarlaget Vest:

Fast representant:                     Geir Kenneth Eriksen

1. vararepresentant:                Ingmar Taranger

2. vararepresentant:                 Sammy Olsen

Fiskerlaget Sør:

Fast representant:                     Trond Christian Edvardsen

1. vararepresentant:                 Finn Roar Johansen

2. vararepresentant:                 Øystein Edward Fjeldskår

Vararepresentantene inngår i en felles numerisk varamannsliste for alle de faste representantene. Denne vil bli bestemt av det nye Hovedforhandlingsutvalget som gjelder fra 1.1.2024.