03.01.2024

To nye på plass

Line og Alessandro

Norges Fiskarlag har fra januar 2024 to nye ansatte. Line Gråwe og Alessandro Astroza skal bistå Fiskarlagets medlemmer fra sine respektive kontorsteder i Trondheim og Oslo.

Line Gråwe kommer inn i en nyopprettet stilling som rådgiver ved Fiskarlagets kontor i Trondheim, mens Alessandro Astroza tar turen fra Nærings- og fiskeridepartementet til stillingen som avdelingsleder ved Sør-Norges Fiskarlags kontor i Oslo.

Line Gråwe (33) er fra Trondheim og er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Trondheim.
Hun har bakgrunn fra bank- og finanssektoren, med seks års fartstid som finansrådgiver i DNB, mens hun de fem siste årene har vært formuesforvalter i Formue Norge AS.

Tirsdag 2. januar hadde hun sin første arbeidsdag i en nyopprettet stilling som rådgiver. Hun er ansatt i en delt stilling mellom Mannskapsseksjonen og Norges Fiskarlag.

Line skal blant annet arbeide med oppfølging av medlemmenes økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. Hun skal også arbeide med rekruttering og utvikling av medlemstilbudet.

33-åringen sier hun ser frem til å bruke sin økonomiske bakgrunn og erfaring som rådgiver til å yte god service og følge opp medlemmenes interesser.

-Jeg ser frem til å bli kjent både med organisasjonen, og ikke minst fiskerinæringen, sier den ferske ansatte og skipperen. Hun har sammen med familien hytte på Vallersund på Fosen og omtaler seg selv som en ivrig skipper, med relativt ferskt båtførersertifikat.

Alessandro Andrés Tøvik Astroza (41) startet 2. januar som avdelingsleder i Sør-Norges Fiskarlag, med kontorsted i Oslo. Ved kontoret i Stenersgata 2 vil han sitte i et kontorfellesskap med Norges Fiskarlag, Fiskebåt, FHF og Norges sjømatråd.

Alessandro kommer fra en rolle som seniorrådgiver i fiskeriavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Han jobbet i NFD fra 2008 frem til julen i 2023.

Han har en mastergrad i Teknologi, innovasjon og kunnskap fra Universitetet i Oslo.

Foto: Janita Arhaug, Sør-Norges Fiskarlag

-Med sin omfattende kompetanse innen fiskeriforvaltning og en dyp innsikt i situasjonen rundt fiskerinæringen i Skagerrak og Oslofjorden, har Alessandro verdifull kunnskap i arbeidet for våre medlemmer, påpekte daglig leder Janita Arhaug da det høsten 2023 ble gjort kjent at han takket ja til stillingen.

Hun omtalte ham som en ressurs for medlemmene og med en unik kombinasjon av utdanning, faglig integritet og personlighet som vil være svært verdifull i og for Sør-Norges Fiskarlag.

Sør-Norges Fiskarlag har en stab med i alt seks ansatte med kontorsted i Ålesund, Bergen og Oslo, og har medlemmer langs hele kysten fra Nordmøre til svenskegrensen i sør.