Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.02.2023

Utdannings-tilbud for voksne

Modulstrukturert opplæring

Fra august 2024 skal modulstrukturert opplæring for voksne over 25 år tilbys i 13 lærefag, herunder Fiskeri og fangst.

Målgruppen for den nye modulordningen er voksne som ønsker et formelt fagbrev.

Opplæringen skal bygge på kompetansen de voksne allerede har, og være rettet mot en konkret sluttkompetanse og et fagbrev.

Opplæring i moduler innebærer en bedre tilpasning til voksnes behov, utgangspunkt og livssituasjon. Dette for at det skal bli enklere å veksle mellom opplæring, arbeid og andre forpliktelser.

Modulløsningen medfører at man kan gjennomføre opplæringen i ulikt tempo.

Fagplanen for Fiskeri og fangst er foreslått oppdelt i 4 moduler. Disse må være bestått, før man kan avlegge fagprøven.

Nå er utkast til læreplan laget. Fra Fiskarlagets side har vi vært involvert i dette arbeidet både via Mannskapsseksjonen og Arild Jan Holmen.

Holmen har i en årrekke vært fisker og de siste årene undervist ved den videregående skolen Guri Kunna på Frøya i Trøndelag.

-Det er flott å ha fått være med på å etablere en slik prøveordning som nå kommer på plass, sier daglig leder Audun Stautland i Mannskapsseksjonen. Han er medlem i Faglig råd for naturbruk og sier det er svært positivt at det nå blir en slik mulighet for å konvertere realkompetanse fra havet inn i et formalisert kompetansebevis.

Stautland roser Holmen for kunnskap og bidrag over flere år i den prosessen som har ledet frem mot det arbeidet som nå er sluttført.

Forslaget til ny modullæreplan er nå offentlig tilgjengelig, og det er anledning til å komme med innspill frem til 27. februar 2023. 

Etter innspillsrunden vil læreplangruppene jobbe videre med læreplanene som forventes å komme på vanlig høring til høsten.

F.v. Jan Petter Børresen -leder i Mannskapsseksjonen, Audun Stautland, Trine Merethe Paulsen fra Utdanningsforbundet og Arild Jan Holmen under et møte om læreplanverk høsten 2018.