Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.09.2021

Valgmøter i Mannskapsseksjonen

Mandag 25. oktober

Mannskapsseksjonen har valg til Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg i valgområdene Nord, Nordland, Midt-Norge, Møre og Romsdal og Sør. Mandag 25. oktober.

Valgene til nytt Hovedforhandlingsutvalg (HU) i tariffseksjonen gjennomføres som teamsmøter mandag 25. oktober 2021:

–              Region Nord klokken 18.00 – 18.30.

–              Region Nordland klokken 18.30 – 19.00.

–              Region Midt-Norge klokken 19.00 – 19.30.

–              Region Møre og Romsdal klokken 19.30 – 20.00.

–              Region Sør klokken 20.00 -20.30.

Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg (HU) er Mannskapsseksjonens øverste organ. HU består av ni tillitsvalgte fra Fiskarlagets syv regioner og har ansvaret for Mannskapsseksjonens virksomhet. HU har blant annet ansvaret for våre vedtekter, budsjett, regnskap og å trekke opp retningslinjer for Arbeidsutvalget sitt mandat og virksomhet. I tillegg er det HU som må godkjenne alle forhandlingsresultater og avtaler for at disse skal bli gyldige for våre medlemmer.

Fra valgkretsene skal det velges en representant og tre vararepresentanter for en periode på fire år; perioden 2022 – 2025. Vararepresentantene inngår i en felles varamannsliste for alle de faste representantene.

Det er Mannskapsseksjonens medlemmer i de ulike valgområdene som foreslår og velger sine tillitsvalgte.

Mannskapsseksjonen vil sende ut epost til alle registrerte medlemmer i de aktuelle valgområdene. Mannskapsmedlemmer som ikke mottar epost, bes de ta kontakt med Mannskapsseksjonen.

De som deltar i valget og de som stiller til valg, må tilfredsstille kravene til valgbarhet. Dette innebærer i hovedsak følgende:

–              må ha gyldig medlemskap i Norges Fiskarlag

–              må være ansatt fisker

–              fast ansatt mannskap er valgbare selv om de driver egen båt på friturer

–              kan ikke være medeiere i fiskefartøy med ansatt mannskap

I tillegg gjelder:

–              Ingen kan førstegangsvelges eller delta i valget før de har vært gyldig medlem av Mannskapsseksjonen i minimum ett år.

–              Man kan ikke førstegangsvelges som fast representant etter fylte 70 år.

–              Man er ikke lenger valgbar når man kommer til å fylle 72 år før vervet tiltres.

  • For ev kontakt/avklaringer mv: Daglig leder Audun Stautland i MSS – 406 28 883