Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
31.01.2020

Etterspør innspill

Tariff-forhandlingene

Til høsten er det tarifforhandlinger mellom mannskap og båteiere. Mannskapsseksjonens tillitsvalgte har nå startet planleggingen av årets forhandlinger og ønsker dine innspill i prosessen.

Mannskapsseksjonen har altså startet sitt forberedende arbeid til de kommende forhandlingsrundene.

Hensikten med arbeidet er å bidra til og sørge for at Fiskerioverenskomsten er så oppdatert og hensiktsmessig som mulig. Målet er å få en så rettferdig og rimelig fordeling av den felles verdiskapningen som mannskap og båteiere i fellesskap opparbeider.

Innspill ønskes

Mannskapsseksjonen skal nå utforme gode forslag til forbedringer av våre ulike tariffer og overenskomster. Til dette arbeidet er seksjonen avhengig at gode innspill fra sine medlemmer.

Det er brukerne av Fiskerioverenskomsten som i sitt daglige virke bruker tariffene som ser hva som duger og hva som kan bli bedre.

Mannskapsseksjonen har allerede mottatt gode innspill om forhold som må vurderes nærmere, men ønsker best mulig oversikt over de forbedringsmuligheter som er aktuelle å ta inn.

-Vi utfordrer alle medlemmer om å melde inn forhold som kan forbedres. Vi ønsker både konkrete forslag om forbedringer, men også veldig gjerne utfordringer du ser – selv om du ikke har en ferdigtygget løsning å tilby. Det sier daglig leder Audun Stautland.

Styrken med en tarifforganisasjon er at vi i fellesskap kan komme til løsninger som vi som enkeltpersoner kanskje ikke evner å se eller få til på egen hånd.

Frist for innspill

Den formelle fristen for å fremme krav ovenfor arbeidsgiversiden er i slutten av august. De  tillitsvalgte i Mannskapsseksjonen vil bruke tiden fremover tid til å gå gjennom alle forslag og behandle dem på en skikkelig måte. Det er derfor ønskelig å motta forslag så tidlig som mulig.

Innspill kan sendes enten skriftlige pr. epost til mannskapsseksjonen@fiskarlaget.no eller muntlig pr. telefon. Direktenummeret til administrasjonen i Trondheim er 406 28 883.