Om Norges Fiskarlag

Dette er organisasjonen

Norges Fiskarlag organiserer både enefiskere, lottakere og fiskebåtredere. Det betyr at vi jobber for både arbeidstakere og arbeidsgivere i fiskeriene, samt alle enkeltmannsforetakene.
Her finner du de enkelte organisasjonsleddene:

En samlet organisasjon

Norges Fiskarlag er en politisk uavhengig faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom våre tre medlemsledd – Nord Fiskarlag, Sør-Norges Fiskarlag og Fiskebåt.