Medlemsfordeler

Som medlem i Norges Fiskarlag har du tilgang til et bredt utvalg med relevante og nyttige medlemsfordeler. Du finner en oversikt over medlemsfordelene på denne siden.

Gjensidigeavtalen

Gjennom Gjensidige får medlemmer tilbud om en rekke næringsforsikringer, samt at medlemmer også får fordelaktige priser på private forsikringer.

Næringsforsikring og personforsikring for fiskere

Gjensidige retter sin virksomhet mot både fiskefartøy (alle lengdegrupper) og øvrige næringsfartøy over 15 meter. Forsikringsvirksomheten betjener Gjensi­dige gjennom tre samarbeidende sjøtrygdelag (se kontaktinfo under). Disse har spisskompetanse innenfor sjøforsikring og kan kontaktes direkte.

Skipperstoler fra Norsap

Norges Fiskarlag har medlemsfordelsavtale med Norsap på skipperstoler. Medlemmer i Fiskarlaget gis 20 prosent rabatt på et utvalg produkter. Bestilling må gå direkte til Norsap for å få medlemsrabatten.

Norsap er ledende leverandør av skipperstoler og Fiskarlagets medlemmer gis 20 % rabatt på utvalgte stoler.

Fiskarlagets medlemmer gis rabatterte fordeler på følgende modeller med tilhørende dørskinner:

Juridisk rådgivning

Som medlem i Fiskarlaget får du gratis juridisk rådgivning i alle typer saker som gjelder fiskeryrket, enten du er reder eller ansatt fisker. Partsrepresentasjon i forvaltningssaker mot fiskerimyndighetene inngår også i medlemskapet. Siste nytt: Ny samarbeidsavtale.

Norges Fiskarlag har to advokater som arbeider med juridiske saker og spørsmål. Våre advokater gir bistand og råd i alle typer saker knyttet til fiskeryrket. Bistand ut over rådgivning og representasjon i saker mot andre parter enn fiskerimyndighetene må du normalt betale for.

Vår timesats er 1 500,- eks mva. -.

Vår fordelsavtale med FIAS

Norges Fiskarlags medlemsavtale via Fiskerinæringens innkjøpsselskap AS gir deg som medlem tilgang til mer enn 80 ulike tilbydere. Vår samarbeidsavtale har et bredt spekter av varer og tjenester. En rekke fordeler kan også brukes privat av deg som medlem. Mer enn 3600 bedrifter innen norsk sjømatnæring handler i dag gjennom avtaler inngått av FIAS.

Gunstige avtaler og effektivt innkjøp er modellen når FIAS tilrettelegger for deg og din bedrift. Dette gjør at ulike deler av sjømatnæringen kan bedre sin totale lønnsomhet.

Medlemsfordelsavtalen gir tilgang til mer enn 80 leverandører innen drift og vedlikehold, produksjon - og kontor- og administrative tjenester.

Sikkerhetsstyringssystem

Få systemet som medlemsfordel til selvkostpris kr 500,-. Ikke-medlemmer kan også bestille systemet og betaler kr 3.500,- Til alle priser tilkommer mva. og porto/ekspedisjon

Verv et nytt fartøymedlem og få kostnaden for din egen perm tilbakebetalt når det nye medlemmet har betalt for sitt medlemskap.

Bestilling av sikkerhetspermen

Ikke medlem? Gå til innmeldingsskjemaet her!

Tilskudd til hjertestarter

Fiskernes Ulykkeskasse (FU) gir støtte på 5 000 kroner til innkjøp av hjertestartere. Opplæring dekkes også etter søknad.

Fiskernes Ulykkeskasse ga opprinnelig bare økonomisk bistand til fiskere eller uforsørgede etterlatte i forbindelse med ulykke som har medført minimum 15 prosent uførhet eller dødsfall.

Vedtektene for Ulykkeskassen er nå endret slik at det også kan gis støtte til forebyggende tiltak for fiskerne, forteller forretningsfører Knut Eriksen.