Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.09.2019

Reviderer læreplaner

Fiskarlaget er med

Læreplanene for videregående opplæring revideres og Norges Fiskarlag er representert i arbeidet ved Mannskapsseksjonens leder Jan Petter Børresen. En arbeidsgruppe er samlet tre dager i Oslo denne uken.

Det er en arbeidsgruppe sammensatt av de fem på bildet som arbeider med sine innspill til Utdanningsdirektoratet. Faggruppen ser på læreplanen for fiskeri og fangst, Vg 2 og Vg 3.

De fem er (fra venstre):

  • Jan Petter Børresen, leder i Mannskapsseksjonen i Norges Fiskarlag
  • Knut-Erik Svendsen, driftsleder Meløy Vgs
  • Håvard-Magnus Njåstad, ass. rektor, Austevoll Vgs
  • Kyrre Pettersen, fag/kontaktlærer Guri Kunna Vgs, avd Frøya
  • Odd-Lennart Blindheim, seniorrådgiver Marint kompetansesenter, Ålesund

Viktig arbeid

Jan Petter Børresen sier det er viktig å revidere læreplanene jevnlig.

– Det er et omfattende arbeid som må gjøres, men jeg erkjenner nødvendigheten og synes det er både interessant og givende å få bidra til å legge rammevilkår for de som skal inn i næringen på sikt, sier Børresen.

Utdanningsdirektoratet opplyser at arbeidsgruppen, sammen med øvrige læreplangrupper, er bedt om å følge den oppsatte framdriftsplanen med frist for alle læreplangrupper 15. oktober 2019 og endelig frist for leveransen 1. november 2019.

Høring

I neste omgang vil læreplanene bli sendt ut på høring, blant annet til Faglige råd innenfor de ulike utdanningsretningene.

Daglig leder Audun Stautland i Mannskapseksjonen er representant i Faglig råd for naturbruk og opplyser at Utdanningsdirektoratet har informert om at de vil utsette publiseringen av høringen for læreplanene på Vg2 og Vg3 til 1. februar 2020 med frist 2. mai 2020.

– Vi er informert om at det vil bli utarbeidet en ny fremdriftsplan for perioden fra 1. november 2019 til 1. februar 2020. Utdanningsdirektoratet har opplyst at de i den aktuelle perioden vil legge til rette for at de faglige rådene får god tid til å behandle læreplanene før de går på høring 1. februar 2020, forteller Audun Stautland.