Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.11.2021

Feiret 50

Mannskapsseksjonen

Mannskapsseksjonen feiret i helga sitt 50-årsjubileum. Det nye Hovedforhandlingsutvalget (HU) ble konstituert og veteraner i tariffseksjonen ble takket av.

Mannskapsseksjonen holdt i helga et konstituerende møte, etter at det i oktober var utskiftinger knyttet til fire av de ni setene i Hovedforhandlingsutvalget.

Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg (HU) er seksjonens øverste organ og generalforsamling og formelt sett skal valgene av de nye tillitsvalgte godkjennes av HU.

Dette ble gjort under møtene som i helga ble holdt på dagtid. På kvelden lørdag var det festmiddag og markering av at tariffseksjonen i sommer passerte anstendige 50 år.

Variert kveld

Kvelden var satt sammen av en smakfull festmiddag, en sesjon med avtakking og deretter en flott konsert servert av elever fra musikklinjen ved Heimdal videregående skole.

Seksjonen har i alt hatt sju ledere gjennom sine 50 første år og forrige leder Harald Linchausen var sammen med sin kone invitert til markeringen. Også Fiskarlagets leder Kåre Heggebø og informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand i Norges Fiskarlag var invitert som gjester fra organisasjonen.

Fire ble takket

De fire som gikk ut av sine verv ble behørig takket av og hedret for sin innsats for seksjonen.

Ola Bjørsvik, Lars Erik Halvorsen, Finn Roar Johansen og Oddbjørn Valter Larsen ble hedret med gode ord og plakett fra styreleder Jan Petter Børresen.

De fire har alle hatt funksjoner i en årrekke, fra fire til hele 18 år. Flere av dem måtte, i henhold til valgregler, tre ut av sine verv fordi de ikke kunne stå lenger i sin funksjon.

Jan Petter Børresen påpekte under sin avtakking at det er svært erfarne tillitsmenn som nå takkes av. Han fremhevet de fires kompetanse og ba også om åpning for å kunne be om rådgivende bistand under fremtidige forhandlinger.

Dette er noe seksjonen også har gjort tidligere, og særlig knyttet til spesiell erfaring på enkeltområder i tariffen.

Det nye AU og HU

HU er som nevnt tariffseksjonens øverste organ og generalforsamling og består av i alt ni tillitsvalgte fra hele landet. Styret i Mannskapsseksjonen har betegnelsen Arbeidsutvalget (AU) og består av fire av de ni i HU. De fire i AU er:

Jan Petter Børresen, styreleder

Ken-Ivan Pettersen, nestleder

Geir Kenneth Eriksen

Trond Christian Edvardsen

Det nye HU ble konstituert under møtet. Og de ni i HU er:

  • Jan Petter Børresen, styreleder
  • Ken-Ivan Pettersen, nestleder
  • Geir Kenneth Eriksen
  • Trond Christian Edvardsen
  • Vidar Borgen, medlem
  • Jan Strand-Albertsen, medlem
  • Pål Arne Måløy, medlem
  • Thomas Hjønnevåg, medlem
  • Henrik Henriksen, medlem

Fire nye og ett gjenvalg til HU

Region Nord: Henrik Henriksen (63) – gjenvalg. Henrik er en dreven tillitsmann fra Botnhamn som har hatt en rekke verv gjennom sitt 41 år lange medlemskap i Fiskarlaget. Han er fisker og har vært fast representant i Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg siden 2014.

Region Nordland: Vidar Borgen (51). Vidar er skipper på «Gunnar K». Han begynte som fisker da han var 16 år og er bosatt på Myre.

Region Midt: Jan Strand-Albertsen (42) er født og fortsatt bosatt i Osen og er fisker på «Rav». Han har vært medlem i Fiskarlaget siden 2014.

Region Møre og Romsdal: Pål Arne Måløy (53). Han er en erfaren fisker fra Gjemnes. Han har vært medlem av Fiskarlaget i 17 år og har vært vararepresentant til Hovedforhandlingsutvalget de siste fire årene. For tiden arbeider han om bord på «Trondskjær».

Region Sør: Trond Christian Edvardsen (39). Han er fra Lindesnes og er fisker og maskinist om bord på «Nesejenta». Han har 12 års fartstid i Fiskarlaget. Trond Christian har vært vararepresentant til Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg de siste åtte årene og han har også deltatt i tarifforhandlinger.