Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.12.2018

Ja til ordnede forhold

I fiskeflåten

Den senere tid har media omtalt tilfeller av sosial dumping på fiskefartøy som fisker i norsk farvann. Uansett nasjonalitet på fartøy og mannskap, er dårlige arbeids- og lønnsforhold noe vi tar et tydelig standpunkt mot. Det er ikke akseptabelt at fiskere tilbys lønn eller arbeidsvilkår som er så tydelig utenfor normalen. Dette skriver leder i Fiskarlagets Mannskapsseksjon Jan Petter Børresen i et debattinnlegg.

JA til ordnede forhold i fiskeflåten

Den senere tid har media omtalt tilfeller av sosial dumping på fiskefartøy som fisker i norsk farvann. Uansett nasjonalitet på fartøy og mannskap, er dårlige arbeids- og lønnsforhold noe vi tar et tydelig standpunkt mot. Det er ikke akseptabelt at fiskere tilbys lønn eller arbeidsvilkår som er så tydelig utenfor normalen.

Selv om det ikke har væt saker knyttet til norske fiskefartøy, er det naivt å tro at det ikke kan finnes brodne kar også blant norske yrkesutøvere. Erfaringer fra andre næinger på land, viser dessverre at det finnes enkelt-bedrifter som søker kortsiktig rask profitt på å utnytte arbeidssøkende. Selv om disse bedriftseierne er unntakene i næingsgrener hvor den store majoriteten er genuint opptatt av sine ansattes ve og vel, representerer de et samfunnsproblem vi ikke kan tillate.

De negative oppslagene rammer hele fiskerinæingen. For mange gode arbeidsgivere oppleves oppslagene som urettferdige. Det er ingen seriøse næingsutøvere som ønsker å bli oppfattet som del av en næing hvor noen utnytter andre. Likevel må man applaudere media som avdekker slik uønsket adferd. Uten en kritisk presse, er det ikke sikkert at alle vil forstå, eller innse, at sosial dumping er et problem som kan smyge seg inn på ulike samfunnsområder. Å akseptere at man kan ha en utfordring, er en forutsetning for å forebygge og for få gjort noe med problemet.

Skal man bekjempe sosial dumping i fiskerinæingen, er det viktig at norske myndigheter benytter seg av de regelverk man kan for å stille krav, samtidig som man stiller opp med ressurser til kontroll av etterlevelse av de regler som er. 

Bekjempelse av sosial dumping er ikke bare en arbeidsgiverutfordring og et nasjonalt anliggende. Rammene for arbeidslivet blir tryggere for alle hvis ansatte fiskere insisterer på at båten de er mannskap på, skal følge en anerkjent landsdekkende tariffavtale. Da vil man ikke bare sikre sine egne rettigheter, men også andre som ikke er organisert.  Er det først en tariffavtale om bord, vil den omfatte alle. Også utenlandske ansatte. Benytter man Fiskarlagets Fiskerioverenskomst, er det ingen tvil. § 1 nr. 5 sier klart: «Utenlandsk mannskap ansettes på samme tariffmessige vilkår som norsk mannskap.»