26.09.2023

Sertifiserer driften

Miljøfyrtårnsertifisert

Norges Fiskarlag er nå Miljøfyrtårnsertifisert. – Dette er et grep for å vise at vi ønsker å bidra til en grønnere hverdag, sier generalsekretær Sverre Johansen.

– Takk for innsatsen dere har lagt ned i arbeidet med sertifiseringen. Som Miljøfyrtårn tar dere aktivt miljøansvar og bidrar til grønn omstilling, skriver Miljøfyrtårn i sin tilbakemelding til Fiskarlaget etter at sertifiseringen er i boks.

Kartlegging

– Vi har kartlagt egen aktivitet for å få oversikt over hvor de største CO2 utslippene er, og hvor det er mest å hente for å redusere utslippene. Hovedtyngden av våre CO2 utslipp kommer fra reisevirksomhet, og særlig flyreiser, men også transport til og fra jobb.

Det forklarer seniorrådgiver Maria Pettersvik Arvnes som arbeider med miljøspørsmål i organisasjonen og som er en av de tre som har arbeidet med sertifiseringen.

– Vi har i arbeidet sett mot FNs bærekraftmål om å ta egne grep for økt bevissthet og bidra til å ta tak i det vi kan i vår hverdag, forklarer hun.

Hva gjøres?

Fiskarlaget har laget en ny klima- og miljøpolicy, innkjøpspolicy og reisepolicy som setter rammene for vår aktivitet, slik at vi sikrer høyere miljøbevissthet i vår daglige drift og forhåpentligvis bidrar til et lavere fotavtrykk framover, blant annet i form av lavere CO2 utslipp.

I tillegg til å ha mål på CO2 utslipp handler også en miljøfyrtårnsertifisering om å ha gode systemer for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø. Det er derfor også definert et mål om at vi skal være en trygg og inkluderende arbeidsplass. Dette innebærer blant annet at varslingssystem, rutiner rundt medarbeidersamtaler og oversikter over gjeldende regelverk innenfor HMS-området skal gjennomgås.
– Det er en milepæl å få en sertifisering. Nå må vi arbeide for å levere på målene, sier generalsekretær Sverre Johansen.

Miljøfyrtårn er en ledende norsk miljøsertifisering.

En godkjenning varer i tre år. Deretter må man sertifiseres på nytt.


Fakta om/fra Miljøfyrtårn: 75 % foretrekker å kjøpe varer og tjenester fra miljøsertifiserte virksomheter.