Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.02.2023

Fikk medhold i trygderetten

- Spennende juss

– Kjennelsen er spennende lesing med mye interessant juss. Det sier Fiskarlagets advokat Ståle Hellesø etter bistand til en fisker som nå har fått medhold i trygderetten. Kurt Inge Nygård får nå tilbakebetalt 800 000 kroner fra NAV.

Kurt Inge Nygård (55) fra Klokkarvik har siden 2019 hatt et krav på nesten 1,8 millioner kroner hengende over seg.

Regler om foreldelse av krav har gjort at det på oppløpssiden i saken dreide seg om nesten 800 000 kroner.

Spørsmålet var om han hadde mottatt penger urettmessig eller ikke.

Kurt Inge Nygård, som er medlem i Norges Fiskarlag engasjerte vår advokat Ståle Hellesø for juridisk bistand, og saken ble  anket inn for trygderetten.

Kjennelsen gir Nygård fullt medhold og han sier at han nå er både lettet og glad.

– JA, det er som om jeg har lært å puste på nytt. Dette har vært en svært tung periode og det har vært belastende å få et slikt krav mot seg.

Heldig

Nygård betegner seg selv som heldig at sykdommen slo til da han var godt voksen, men at det har vært en belastning å stå i saken knyttet til NAV.

– Jeg er glad jeg var kommet så langt i livet som jeg var da dette skjedde. I verste fall måtte jeg tidligere i livet ha solgt hus og hjem for å få livet til å gå rundt, sier han og skryter av hjelpen han har fått.

– Ståle har vært suveren. Han er lett å snakke med og forstår ting veldig fort. Det har vært til stor hjelp for meg.

Han betegner seg også som heldig som har klart å komme tilbake med litt aktivitet på havet.

– Ja, jeg er nå i stand til å arbeide noe på min egen sjark. Det betyr mye, sier han.

Dette skjedde

På grunn av en svært alvorlig kreftsykdom fikk Kurt Inge Nygård innvilget arbeidsavklaringspenger mellom 2015 og 2019.

NAV Arbeid og ytelser sendte varsel om feilutbetaling og revurdering av retten til arbeidsavklaringspenger den 25. mars 2019 og fattet deretter vedtak om tilbakebetaling den 10. mai 2019.

I vedtaket ble det fastslått at det totalt var feilutbetalt 1 292 655 kroner for perioden fra 26. januar 2015 til 31. juli 2018.

I tillegg ble det i desember 2019 varslet om ytterligere tilbakebetaling på nesten kr. 500.000 for perioden 1.august 2018 til 1.desember 2019.

Denne delen av saken ble satt på vent til Trygderettens kjennelse var klar og den ble på grunn av lang saksbehandlingstid i Trygderetten foreldet 1.desember 2022.

Tilbakebetalingskravet ble imidlertid begrenset til 792 792 kroner, ettersom om lag en million kroner  av beløpet ble ansett foreldet. Beløpet er innbetalt og Nygård kan nå få beløpet tilbakebetalt, trolig med renter.

Fiskeren fra Klokkarvik har hatt en svært tøff sykdomsperiode og for egen del har det derfor blitt færre turer på havet enn han skulle ønsket, selv nå i det siste da helsa har gått noe fremover. 

Fikk gode råd

– Det er dokumentert at Nygård var helt ute av stand til å arbeide den aktuelle perioden. Han har heller ikke arbeidet noe, sier advokat Ståle Hellesø.

Nygård er fisker av yrke og før han ble syk var han ansatt på fiskebåt. I tillegg eide han en egen sjark, som hadde driftsgrunnlag blant annet i deltakeradgang i fisket etter leppefisk og øvrig fiske i åpen gruppe.

Etter at Nygård ble syk har han ikke vært i stand til å arbeide og han har ikke hatt arbeidsinntekt i form av lott til fisker, verken på fartøyet han var ansatt i eller på sin egen båt «Amalie».

I samråd med sosionomer på sykehuset og NAV opprettholdt Nygård eierskapet til «Amalie», og driften av fartøyet har foregått ved bruk av leieskippere. Inntektene fra fiske og fordelingen av disse har foregått i form av lottsystemet.

Fiskerioverenskomsten mellom Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen i Norges Fiskarlag har regulert fordelingen av inntektene fra fisket mellom båteier og lottfiskerne gjennom henholdsvis båtlott og mannskapslott.

Oppgjøret foregår ved at nettoutbyttet av fangsten, etter fradrag for fellesutgifter (delingsfangsten), fordeles på båtlott, redskapslott og mannskapslott.

Advokat Ståle Hellesø i Norges Fiskarlag har nådd gjennom i Trygderetten med sine argumenter på vegne av Kurt Inge Nygård. 

Kapitalinntekt!

Ståle Hellesø sier essensen i saken og det han har presisert i sitt arbeid – er at båtlott er å betrakte som kapitalinntekt.

– Min vurdering er at Kurt Inge Nygård holdt selskapet sitt gående når ha lot en leieskipper komme inn. Dette sørget for å holde selskapet flytende og innebærer dermed kapitalinntekt, ikke lønnsinntekt, sier Hellesø.

Han mener Trygderettens kjennelse er å betegne som gledelig.

– Det er en viktig prinsippavklaring som er gjort i saken, men samtidig er den helt etter rettsoppfattelsen til oss som kjenner næringen understreker Ståle Hellesø.

Kurt Inge Nygård har dermed ikke mottatt for mye arbeidsavklaringspenger.

Utfordring i loven

Ståle Hellesø peker for øvrig på at loven nok ikke i utgangspunktet er laget eller var tilpasset for denne typen saker.

– Trygderetten viser i sin domsslutning til at situasjonen i Nygårds sak fremstår som lite forenlig med formålsbestemmelsen, men som Trygderetten sier; dette er et resultat av at også inntekt fra kapital, utover et skjermingsfradrag, er pensjonsgivende for selvstendig næringsdrivende.

Trygderetten sier også at utfallet i saken neppe var noe lovgiver forutså, men at det er en lovgiveroppgave å eventuelt som de sier; rydde opp i denne urimeligheten, som først og fremst knytter seg til beregningen av arbeidsavklaringspenger for næringsdrivende som har pensjonsgivende kapitalinntekt, sier Ståle Hellesø som gjør oppmerksom på at kjennelsen ikke er rettskraftig da Staten kan anke kjennelsen til lagmannsretten.