Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.04.2018

Ønsker tariffinnspill

Fra mannskap

Til høsten er det tarifforhandlinger mellom mannskap og båteiere. Forhandlingene er i slutten av oktober og mannskapsmedlemmer bes nå om innspill i prosessen.

-For at Mannskapsseksjonen skal kunne komme med gode innspill til forbedringer av våre ulike tariffer og overenskomster, trenger vi innspill fra våre medlemmer. Det er ute i en travel hverdag at oppgjørssystemet viser hva som duger og hva som kan bli bedre. Det sier daglig leder i Mannskapsseksjonen Audun Stautland.

Han forklarer at formålet med tarifforhandlingene mellom Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen er å sikre at oppgjørsavtalene er så hensiktsmessige som mulig.

Skal være balansert

-Fordelingen av de verdier som i fellesskap fiskes opp fra havet skal fordeles på en veloverveid og balansert måte mellom båteiere og mannskap. En god tariffavtale kan ikke gjøre noe med tilgjengelig kvantum eller pris på fisk. En god tariffavtale kan imidlertid fordele de verdier som er, slik at mannskapet får så konkurransedyktige lønns- og arbeidsforhold som mulig, samtidig som rederiene gis en rimelig avkastning på sine verdier, påpeker Stautland.

Forberedelser

De tillitsvalgte i Mannskapsseksjonen har nå begynt å planlegge årets forhandlinger.

Vi har allerede fått gode innspill om forhold må vurderes nærmere, men vi håper at alle våre medlemmer vil vurdere hvordan tariffavtalen fungerer for den enkelte mann og kvinne i mannskapet, og tenker etter hva de selv mener kan bli bedre.

Ber om innspill

-Vi vet at det diskuteres og reflekteres mye. Dessverre vil ikke de gode løsningene bli tilføyd tariffavtalen hvis de ikke formidles inn i seksjonene, understreker Audun Stautland.

Han oppfordrer til å spille tilbake både konkrete forslag om forbedringer, men også veldig gjerne utfordringer du ser – selv om du ikke har en ferdigtygget løsning å tilby.

-Styrken med en tarifforganisasjon er at vi i fellesskap kan komme til løsninger som vi som enkeltpersoner ikke evner å se eller få til.

Fremdriften

Den formelle fristen for å fremme krav ovenfor arbeidsgiversiden er i slutten av august.

De tillitsvalgte i Mannskapsseksjonen vil bruke tiden fremover tid til å gå igjennom alle forslag og behandle dem på en skikkelig måte.

-Vi ønsker derfor å motta forslag så tidlig som mulig. I administrasjonen i Trondheim er det ryddet god plass på skrivebordet til forslag om forbedringer, sier Audun Stautland.

Han ber om skriftlige eller direkte innspill på telefon eller e-post.(link til kontaktinformasjon)