22.02.2024

Kom med innspill

Tarifforhandlingene 2024

Mannskapsseksjonens viktigste oppgave er å vedlikeholde og forbedre tariffavtalen som er inngått mellom tarifforganisasjonene; Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen. Nå bes medlemmer om innspill i prosessen.

Til høsten er det en ny runde med tarifforhandlinger mellom mannskap og båteiere, og Mannskapsseksjonens tillitsvalgte har allerede startet planleggingen og forberedende arbeid til de kommende forhandlingsrundene.

Formålet med tarifforhandlingene er å sørge for at tariffavtalen er så oppdatert og hensiktsmessig som mulig, slik at det legges til rette for en rettferdig fordeling av den felles verdiskapningen.

Innspill ønskes

Mannskapsseksjonen skal nå utforme gode forslag til forbedringer av tariffavtalen, herunder; overenskomster og oppgjørsavtaler.

Til dette arbeidet er seksjonen avhengig av innspill fra medlemmene. Det er medlemmene som benytter Fiskerioverenskomsten i det daglige som har best grunnlag for å kunne si hva som fungerer, og hva som kan bli bedre.

–Vi oppfordrer derfor alle medlemmer om å melde inn forhold som kan forbedres. Vi er mottakelige for både konkrete forslag om forbedringer, men også eventuelle utfordringer, som ikke har en ferdig skissert løsning. Det sier daglig leder Audun Stautland.

–Styrken med en tarifforganisasjon er at vi i fellesskap kan komme til gode løsninger, påpeker han.

Frist for innspill

Den formelle fristen for å fremme krav overfor Båteierseksjonen er i slutten av august. Det er likevel ønskelig å motta forslag så tidlig som mulig slik at de tillitsvalgte får god tid til å gå gjennom alle innspill og behandle dem på en ordentlig måte.

Innspill kan sendes pr. epost til mannskapsseksjonen@fiskarlaget.no eller ved å ta kontakt på tlf. 406 28 883/482 40 717.