Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.03.2023

Forbedrer forsikringen

Medlemsfordel

Det arbeides nå med en gjennomgang av forsikringspakken for Fiskarlagets medlemmer. Fiskarlaget har medlemsavtale med Gjensidige og deres sjøtrygdelag og forslag til en modernisert pakkeforsikring er nå lagt frem og skal arbeides videre med av de samarbeidende partene.

Med bakgrunn i at dagens dekninger har vært uforandret de siste 20 årene har vi bedt Gjensidige utarbeide en revidert og forbedret pakkeforsikring.

Under Lofotfishing la selskapet frem et utkast til revidert avtale for Fiskarlagets tariffseksjoner.

Presentasjonen ble holdt av vår kontaktperson Arne Gangdal, som sammen med administrerende direktør Thomas Aasbakk i Nordlys Forsikring representerte Gjensidige Forsikring og Sjøtrygdelagene Nordlys Forsikring, Bud og Hustad Forsikring og Havtrygd Forsikring i møtet.

Den nye modellen skal ikke medfører økt prising av forsikringene.

Gunstig 

Arne Gangdal sier de har gjort beregninger som viser at prisnivået vil ligge i samme nivå i den foreslåtte modellen. 

Det som er forbedret i den forslåtte modellen, er måten dekningene slår ut ved ulykker og død.

Det er i arbeidslivet i dag en rekke jobber der man har dekning av forsikringen gjennom arbeidsgiver både i arbeid og for skader som skjer på fritid. Og dette vil også være noe man arbeider videre med fremover mot en endelig og revidert modell.

Jan Petter Børresen leder Mannskapsseksjonen. Han er sammen med sin motpart Båteierseksjonen positiv til å arbeide videre med en forbedring av dagens forsikringspakke.

Mer om ny modell

Det nye forslaget bygger dekningene opp rundt prinsippene i den lovpålagte yrkesskadedelen, som utgjør rundt 80 prosent av kostnadene i den eksisterende tariffavtalen.

I dagens modell er det en kollektiv dekning for ulykke, noe som nå i stedet forslås å tas inn som såkalt «Annen Ulykke (AU)». 

Dette innebærer at man får en tilnærmet lik dekning om skaden skjer i arbeid eller på fritiden. Blant annet dekkes arbeidsuførhet grunnet fritidsskade noe som ikke er dekket i den kollektive ulykkesdekningen. 

Gangdal pekte på at man vil redusere muligheten for konflikter der det er tvil om skaden har skjedd under arbeid eller fritid.   

Ved at dagens pakke er relativt kompleks, er det også vanskelig for de som dekkes å sette seg inn i hva de er forsikret for – og når.

For mange fiskere er også skillet mellom når de er ansatt eller selv er arbeidsgiver vagt og kan dermed gi ulik dekning avhengig av når og hvor skaden skjedde.

Det er viktig å påpeke at pakkeforsikringen som utgangspunkt er beregnet som en helårsdekning. Tegnes pakken som kortidsdekning eller sies opp når aktivt fiske ikke pågår, vil ikke fritidsdekningene inkludert dødsforsikring gjelde i den perioden forsikringen er oppsagt.

Sigvald Berntsen leder Båteierseksjonen, her i samtale med Kåre Heggebø. Roar Bjånesøy (bak t.v.) arbeider i Norges Sildesalgslag, som stod vegg-i-vegg med Fiskarlaget under årets messe.

Videre prosess

-Det er dere som avgjør, sa Arne Gangdal da han avsluttet sin presentasjon

I møtet gjorde lederne for de to tariff-seksjonene begge det klart at de mener det er på tide å modernisere forsikringsdekningen for Fiskarlagets medlemmer.

Både Sigvald Berntsen i Båteierseksjonen og Jan Petter Børresen i Manskapsseksjonen var tydelige i sine tilbakemeldinger på at essensen i forslaget fra Gjensidige er en vesentlig forenkling og forbedring for alle parter.

Det ble i møtet enighet i å ta diskusjonen videre inn i et årlig kontaktmøte med Fiskarlaget over påske, og at et neste arbeidspunkt vil være å få lagt frem konkrete eksempel på hvilke dekninger den nye modellen kan gi.

Arbeidet med den nye modellen vil ta noe tid, og uansett vil denne pakken uansett tidligst kunne gjelde fra 1. januar 2024.

Fiskarlagets tariffseksjoner fikk en grundig innføring og oppdatering om hvor komplekse modellene for de ulike forsikringene er. Arne Gangdal fra Gjensidige sier han ser frem til å være med i en prosess for å forenkle og forbedre avtalene for Fiskarlagets medlemmer. Bildet er tatt under møtet som ble holdt sist fredag 17. mars i Svolvær.