Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.10.2020

Historisk brudd

PRM: Mannskapsseksjonen

-Etter en positiv start på årets forhandlinger i Geiranger, fikk vi onsdag historiens første totale brudd, melder Mannskapsseksjonen torsdag.

I en orientering til Manskapsseksjonens medlemmer uttaler leder i seksjonen Jan Petter Børresen (t.h. i bildet) følgende torsdag formiddag:

«Etter en positiv start på årets forhandlinger i Geiranger, fikk vi onsdag historiens første totale brudd.

Båteierseksjonen ønsker ikke å fortsette samtalene med oss.

En del saker er allerede annonsert at de vil bli tatt til megling og/eller voldgift fra Båteierseksjonen.

Mannskapsseksjonen vil nå starte sitt arbeid med hvilke saker vi ønsker å ta med inn i en megling/voldgift.

Mannskapsseksjonen er imidlertid fornøyd med at vi forlater forhandlingene i år uten å ha avgitt rettigheter og inntekt for våre medlemmer.»

Jan Petter Børresen sier også at båteierne ville forhandle om pensjonssaken.

-Dette kunne vi jo ikke gå med på. Vi mener saken om en ny pensjonsordning ikke kan gjøres til gjenstand for forhandlinger når den alt er sendt til voldgift av vår motpart.

Han sier partene møttes i august for å drøfte saken. Mannskapsseksjonen tilbød da å ta saken til tarifforhandlingene i Geiranger denne uka. Båteierne ville ikke vente og sendte saken til behandling i voldgiftsdomstolen.

Dette har skjedd

Mandag 19. oktober startet årets tarifforhandlinger mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen. Målsetningen var å lande årets tariff-forhandlinger innen torsdag kveld.

Formålet med tarifforhandlinger er å sikre at avtaleverket er oppdatert og i samsvar med rammebetingelser som næringen til enhver tid må forholde seg til. Man ønsker så hensiktsmessige regler som mulig for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling av de verdiene som båteier og mannskap i fellesskap skaper. Slik har det vært siden tariffseksjonene og Fiskerioverenskomsten ble etablert i 1971.

Gjeldende avtaleverk vil gjelde frem til man er i mål med enighet/mekling/voldgift. 

Ved uenighet

Dersom det er punkter man ikke klarer å bli enige om og som man heller ikke finner å kunne trekke, har forhandlingssystemet regler for hvordan man skal håndtere dette. Partene kan for det første, be om megling hvor en meglingsmann oppnevnt av førstelagmannen i Frostating lagmannsrett vil bistå partene.

Fører ikke denne meglingen til at man blir enige, eller at kravet trekkes, kan man be om en voldgiftsavgjørelse. Da vil et dommerpanel oppnevnt av partene, førstelagmannen og Fiskeridirektøren avgjøre uenigheten.