Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.03.2021

Valg 2021

Mannskapsseksjonen

Mannskapsseksjonen har i år valg av tillitsvalgte til Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg i valgområdene til Fiskarlaget Nord, Nordland Fylkes Fiskarlag, Fiskarlaget Midt-Norge, Møre og Romsdal Fiskarlag og Fiskerlaget Sør.

Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg er Mannskapsseksjonens øverste organ. Det består av ni tillitsvalgte. Disse er valgt fra Fiskarlagets syv regioner og har ansvaret for Mannskapsseksjonens virksomhet.

Hovedutvalget har blant annet ansvaret for Mannskapsseksjonens vedtekter, budsjett, regnskap og å trekke opp retningslinjer for Arbeidsutvalget sitt mandat og virksomhet. I tillegg er det Hovedforhandlingsutvalget som må godkjenne alle forhandlingsresultater og avtaler for at disse skal bli gyldige for våre medlemmer.

Fra hver valgkrets skal det velges en representant og tre vararepresentanter som velges for en periode på fire år; for perioden 2022-2025. Vararepresentantene inngår i en felles varamannsliste for alle de faste representantene.

Tid og sted for gjennomføring av valgene, er ikke avklart. Normalt avholdes valgene i forbindelse med årsmøtene i regionlagene i Fiskarlaget, men koronasituasjonen gjør at man også må vurdere alternative løsninger for gjennomføringen av valgene.

Det er Mannskapsseksjonens medlemmer i de ulike valgområdene som skal foreslå og velge sine tillitsvalgte. Det er viktig at hvert medlem tenker igjennom hvem man ønsker skal være regional representant inn i Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg.

Forslag til gode kandidater ønskes og kan sendes Mannskapsseksjonens administrasjon på e-post: mannskapsseksjonen@fiskarlaget.no

Alle registrerte medlemmer av Mannskapsseksjonen i de områdene som har valg, vil i løpet av få dager få e-post om valget.

Dersom noen som er mannskap ikke mottar slik e-post, vær vennlig å ta kontakt med Mannskapsseksjonen. 
Alle medlemmer av Norges Fiskarlag som er ansatt på et fiskefartøy er automatisk medlem av Mannskapsseksjonen. 

De som deltar i valget og de som stiller til valg må tilfredsstille kravene til valgbarhet. Dette innebærer i hovedsak følgende:

– må ha gyldig medlemskap i Norges Fiskarlag 

– må være ansatt fisker

– fast ansatt mannskap er valgbare selv om de driver egen båt på friturer

– kan ikke være medeiere i fiskefartøy med ansatt mannskap

I tillegg gjelder:

– Ingen kan førstegangsvelges eller delta i valget før de har vært gyldig medlem av Mannskapsseksjonen i minimum ett år.

– Man kan ikke førstegangsvelges som fast representant etter fylte 70 år.

– Man er ikke lenger valgbar når man kommer til å fylle 72 år før vervet tiltres.