Våre arbeidsområder

Norges Fiskarlaget arbeider med et bredt spekter av saker på vegne av våre medlemmer. Nedenfor angir vi noen hovedområder.

Foreløpig er dette en del av siden som er under utvikling og vi vil utvide med mer informasjon etter hvert.

Havvind – krever kunnskap

Utbygging av vindkraftverk i norske farvann må baseres på tilstrekkelig god kunnskap, og myndighetene MÅ legger til rette for god og reell sameksistens.

Sertifisering – MSC

Miljøsetifisering av fiskeri gjennom MSC. (Mer info kommer)

Fiskernes Ulykkekasse

FU gir økonomisk bistand ved  ulykke, samt støtte til hjertestarter og kurs.

Fordyp deg i fagstoffet