19.06.2023

Fiskarlaget sertifiseres

Skal bli Miljøfyrtårn

Norges Fiskarlag er i en prosess for å bli miljøfyrtårnsertifisert. Vi gjør nå et arbeid for å dokumentere miljøpåvirkning i organisasjonen, for å bidra til oppnåelse av bærekraftmålene fra FN. 

Sertifiseringsarbeidet gjøres knyttet til vår virksomhet som nærings- og interesseorganisasjon for norske fiskere. 

Det er seniorrådgiver Maria Pettersvik Arvnes som arbeider med sertifiseringen. 

Hun sier det i hovedsak er tre momenter som ligger bak vårt ønske om en slik sertifisering: 

  1. Vi vil ta vår del av jobben med å nå FNs bærekraftmål
  2. Få verktøy til å se hvor vi påvirker mest, sette det i system og gjøre noe med det. 
  3. Vi ønsker økt bevissthet om hvordan hver og en av oss påvirker

Maria Pettersvik Arvnes sier det er et tydelig funn som er gjort så langt knyttet til hvordan vi som administrasjon kan ta tak: 

– Vår største påvirkning i forhold til CO2-utslipp er på tjenestereiser og reiser til og fra kontorsted. Vi vil arbeide med dette fremover, og er blant annet i gang med å utarbeide en reisepolicy, forteller hun.  

Om Miljøfyrtårn:  

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. 

Miljøfyrtårn tilbyr et konkret sertifiseringsverktøy og et effektivt miljøledelsessystem som skal hjelpe virksomheter med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften. 

En virksomhet som velger å Miljøfyrtårn-sertifisere seg skal være i stand til å møte nye utfordringer og gripe nye muligheter i et arbeidsliv som er i rask endring. 

Dette tilbyr Miljøfyrtårn 

  1. En oppskrift på hva virksomheten må gjøre (sertifiseringskriterier)
  2. Redskaper for hvordan den kan gjøre det (digitale verktøy og veiledninger)
  3. Hjelp til kontinuerlig og målrettet arbeid med høyere
    miljøprestasjoner og lavere klimaavtrykk (styringsverktøy)

Norges Fiskarlag ønsker å bidra til at vår organisasjon setter så små karbonavtrykk som mulig. Vi er derfor veldig lyttende til innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen vår kan forbedres. 

Har du gode råd til oss, så ta gjerne kontakt via en e-post til maria@fiskarlaget.no