26.05.2023

Frifunnet etter fiske

Brisling i Sogn

En skipper fra Sogn, bosatt i Finnmark er frifunnet for å ha fisket for nær elvemunningen i Sogndal. Politiet krevde bot, inndragning og dekning av saksomkostninger.

Tommy Engdal (49) fra Nordkapp ble anmeldt etter at Statens Naturoppsyn mente at han fisket for nær elvemunningen i Sogndal i november 2020.
Han fikk en bot på 20 000 kroner og inndragning av fangst med 35 000 kroner, noe han ikke vedtok.
Saken gikk dermed til rettslig behandling. 9. mai i år behandlet Sogn og Fjordane Tingrett saken, med advokat Ståle Hellesø fra Fiskarlaget som forsvarer.

Frifunnet

Det er ikke lov å fiske nærmere enn 500 meter fra elvemunning. Tidligere kunne avstanden mellom elv og sjø være inntil 100 meter, noe som ble utvidet til 500 meter i 2018.

Tommy Engdal fisket etter brisling og fikk den aktuelle dagen en fangst på i alt 5 000 kilo.

En hovedvurdering i retten var om fisket foregikk utenfor eller innenfor den lovlige grensen på 500 meter.


Det ble lagt frem både bilder og sporing via AIS som viste at fartøyet han var skipper på, «Vågholm» var i aktivitet i området.

Det er ikke påkrevd med sporing av fartøyet fordi det er kortere enn 15 meter.

– Jeg mener selv at aktiviteten foregikk slik det skulle, men samtidig vet jeg at deler av operasjonen foregikk innenfor grensen. Retten har trodd meg på at det aktive fisket foregikk utenfor grensen på 500 meter. Det er en lettelse, sier 49-åringen.

– Det er interessant at det blant annet på bakgrunn av at Tommy Engdal har etablert AIS på fartøyet kunne dokumenteres at han hadde fisket på lovlig side. Dette viser at AIS-sporingen her faktisk var til hans fordel, påpeker Hellesø.

Hva er fiskeriaktivitet?

Advokat Ståle Hellesø sier han sammen med sin klient Tommy Engdal først dagen før rettssaken kunne gå gjennom alle bevisene i saken.

– Jeg hadde alle bevisene. Men fikk ikke tillatelse fra påtalemyndigheten til å sende disse til tiltalte på e-post, sier Ståle Hellesø om da de sammen kunne gjenskape de ulike fasene av fiskerioperasjonen.


– På bakgrunn av den gjennomgangen ble det klart at fiskeren hadde sitt på det tørre, forteller Ståle Hellesø.

For i retten ble det altså gjort et poeng hva som kan regnes som fiskeriaktivitet og når en fiskebåt ikke er i aktivt fiske, noe som ble avgjørende for utfallet.
I retten ble det lagt frem foto og kart for å dokumentere aktiviteten. Beregninger viste at avstanden til elvemunningen på de aktuelle bildene var om lag 295 meter. Samtidig viste AIS-sporing at fartøyet hadde aktivitet utenfor grensen.

– Vi påviste i retten at aktiviteten innenfor grensen ikke var aktivt fiske, fordi det var overføring til låssettingsposen og slepingen av låset som foregikk der. Retten fastslo at dette ikke er fiskeriaktivitet, og dermed måtte Engdal frifinnes.

– Vi er fornøyd med dommen og forventer at politiet ikke vil anke saken videre, sier Ståle Hellesø.