fbpx

Aktuelt

Skriv ut
22.11.2018 10:40
Smekk fullt i Tromsø
-Brytningstid
Smekk fullt i Tromsø
Roger Hansen er leder i Fiskarlaget Nord og åpnet dagens konferanse i Tromsø.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

– Fiskerinæringen er nå i en brytningstid, og vi står overfor et veivalg. Det sa styreleder Roger Hansen i Fiskarlaget Nord under åpningen av den fulltegnede konferansen "Kyst, fisk og framtid" i Tromsø.

Interessen for dagens konferanse i Tromsø har vært over all forventning for de tre arrangørene Sjømat Norge, FHF og Fiskarlaget Nord, og salen ved Radisson på havna i Tromsø er breddfull torsdag formiddag.

I forsamlingen er det en bred påkobling til næringen som spenner fra aktive næringsutøvere på hav og land, organisasjonene og en bred deltagelse fra hele det politiske miljøet og forvaltningen.

I sin åpningstale sa Roger Hansen at han er spent, både for hva dagen skal bringe og for utviklingen fremover.

– Arbeidet med et nytt kvotesystem handler i utgangspunktet om forenkling og effektivisering, men det vil også bli avgjørende for hvordan fiskeflåten, landindustreien og kysten vil se ut i fremtiden, det er min påstand, fremholdt lederen i Fiskarlaget Nord.

Ønsker god forankring

Norsk fiskerinæring og kystfiskeflåten er en suksesshistorie, understreket Hansen, og viste til utviking og endring som har vært et kjennetegn for næringen.

Når det gjelder grepene for veien videre har arrangørene henvendt seg til Nofima og Norges Fiskerihøgskole som sitter på forskning og kunnskap om tema som arrangørene ønsker å adressere.

– Vi har et ønske om å få synliggjort betydningen av hva som besluttes i sentrale spørsmål knyttet til kvote og reguleringssystemet. Og vi mener å ha involvert de miljøene som på den beste måten kan gjøre det på en objektiv måte, understreket Roger Hansen.

Hurtige endringer

– Endringen som skjer kommer fort, og jeg stiller spørsmål ved om vi har kontroll på hvor vi er på vei? Det er avgjørende at vi i forbindelse med nytt kvotesystem er bevisst på hva vi vil ha, og hva som kreves for å komme dit, understreket Roger Hansen.

Hansen stilte en rekke sentrale spørsmål i sitt innlegg:

  • Hvem er driverne for den utviklingen som nå skjer?
  • Utvikler vi en kystflåte som fiskerne ikke har forutsetninger for å kunne eie ved neste generasjonsskifte?
  • Utvikler vi en kystflåte som er tilpasset og som svarer til forventningene i resten av verdikjeden?

Han var også innom tematikk som ressursrente, kvalitet og strukturkvoter i sin gjennomgang av status for salen, før han avsluttet med å poengtere at fiskerne i nord nå har reist de aktuelle spørsmålene og invitert til debatt.

Breddfull dag

Deltagerne i salen er altså mange, og det er også antallet programposter i løpet av dagen. Det holdes en rekke innlegg frem mot klokken 15.

Den avlsuttende sekvensen i konferansen er satt av til en bred debatt med åtte deltagere. Deretter blir det en del to i debatten, med i alt sju sentrale politikere fra Stortinget, hvorav seks av dem sitter i Næringskomiteen.

Se hele programmet her.

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.