26.04.2024

Justerer på hysa

Imøtekommer innspill

Maksimalkvotetilleggene økes på hyse nord for 62°N for fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 15 meter. Fiskeridirektøren har fulgt Fiskarlagets råd i saken.

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag behandlet denne uka hysesaken, og ga innspill til direktoratet, som nå i sin helhet er blitt tatt til følge.

Nye kvoteenheter for maksimalkvoter er som følger:

  • Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter og største lengde under 11 meter: 200,1721 (5 000 % overregulering)
  • Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter og største lengde på eller over 11 meter: 102,0485 (2 500 % overregulering)
  • Fartøy med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter og største lengde under 11 meter: 83,4523 (2 000 % overregulering)
  • Fartøy med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter og største lengde på eller over 11 meter: 43,7131 (1 000 % overregulering)

Beslutningen er innført med umiddelbar virkning, se detaljer hos direktoratet.

Bakgrunn

Norges Fiskarlag viste i vårt innspill til at til at det ifølge Fiskeridirektoratets ukestatistikk pr. uke 15 gjensto 24 820 tonn av gruppekvoten for fartøy i lukket gruppe i fisket etter hyse nord for 62°N.

Fisketakten har vært høyere i den minste kystfiskeflåten i år sammenlignet med de siste årene, og Fiskarlaget påpekte at enkeltfartøy er i kvotetaket.

Norges Fiskarlag tok derfor til orde for å øke overreguleringen i de minste fartøygruppene noe.

Fiskarlagets tilråding er basert på å legge til rette for god utnyttelse av tildelte gruppekvoter.