22.03.2024

Faglig påfyll om ISM

På fiskefartøy

Ønsker du faglig utvikling eller å snakke med Sjøfartsdirektoratet om ISM kravene? Direktoratet inviterer skips- og rederiledelsen i fiskerinæringa til et gratis ISM-fagseminar i Tromsø 6.-7. mai.

Kravene til ISM gjelder som kjent for fiskefartøy over 500 BT, og er målgruppen for seminaret.

Seminaret gjennomføres av revisjonsledere fra Sjøfartsdirektoratet.

Det vil derfor bli god mulighet til å få bedre forståelse for hva som forventes av et sikkerhetsstyringssystem, og man kan få mulighet til å drøfte erfaringer man har gjort seg.

Sjøfart ønsker en uformell setting med fokus praktiske erfaringer og innspill.

Det er plass for inntil 50 deltakere, og det kreves minimum 20 påmeldte for gjennomføring av seminaret.

Selve seminaret er gratis, men deltakere dekker selv reise og opphold og ev. lunsj ved hotellet.

  • Tid: 6.-7. mai 2024. Fra kl. 0900 til kl. 1600 begge dager.
  • Sted: Thon Hotel Polar i Tromsø
  • Kostnad: Seminaret er gratis og inkluderer lett bevertning i pausene.

  • Tema: Sikkerhetskultur og risikoforståelse, samt gjennomgang av ISM koden, tilpasset næringen – med referanser til erfaringer fra flåten.
  • Foredragsholdere: Johan Stensen og Benedicte Gudjonsson, ISM fagkoordinatorer og ISM opplæringsansvarlig i Sjøfartsdirektoratet.
  • Påmelding: e-post til bgu@sdir.no innen fredag 12.04.2024.