25.04.2024

Fisk og matforsyning

Frokostmøte

Sjømat Norge og Norges Fiskarlag inviterer 7. mai til diskusjon om sjømatens rolle i en krisesituasjon.

I Norge diskuteres det denne våren hvilket beredskapspotensial vi har. Spørsmålene er mange; blant annet om hvordan vi vil kunne sikre befolkningen næring i en krisesituasjon.

Norge er Europas – og verdens – sjømatkammer. Kan vi forsyne vår egen befolkning med nok mat dersom det blir nødvendig?

Dag tid og sted: Tirsdag 7. mai, kl 08-10 ved Grand Hotel, Oslo.

Disse blir med:

På scenen vil du få innsiktsfulle foredrag fra blant annet Hanne Skartveit, redaktør i VG.

Geir Hågen Karlsen, assosiert partner i Geelmuyden Kiese og tidligere oberstløytnant i Hæren og Leo Grünfeldt, partner i Menon og forfatter av rapporten, Sjømatens betydning for matvareberedskap som kom i 2023 stiller også på scenen.

Frokostmøtet avrundes med en politisk debatt med medlemmer fra næringskomiteen.

Meld deg på møtet her

Velkommen til frokostmøtet!