Fiskarlaget Nyheter

Skriv ut
17.03.2017 12:30
Pliktsystemet avvikles
– Systemet har utspilt sin rolle
Pliktsystemet avvikles
Fiskeriminister Per Sandberg dagens pressekonferanse
FOTO: Skjermdump pressekonferanse NFD

Regjeringen la i dag frem pliktmeldingen, og avvikler med den pliktsystemet. Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen sier at Fiskarlaget vil studere det forlaget som Regjeringen nå har lagt fram.

– Det er ikke vanskelig å være enig i at pliktsystemet har utspilt sin rolle som politisk virkemiddel for å sikre sysselsetting og bosetting i enkelte kystkommuner. Det er ikke åpenbart at det samme hensynet vil bli ivaretatt med den løsningen som nå er foreslått.

Saken skal nå behandles i Stortinget, og Norges Fiskarlag vil legge vekt på å gi dette en grundig i organisasjonsbehandling.

Les Regjeringens pressemelding om pliktsystemet her.

Se også pressemelding fra oktober 2016 da pliktkommisjonen overleverte sin rapport.