26-07-2021

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt å kompensere kystfartøy, som ble berørt av manglende tilgang til britisk farvann, med en tilleggskvote på 100 tonn sei nord for 62 grader nord.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as