17-01-2022

Norges Fiskarlag har gitt vårt høringssvar om endringer knyttet til levering og mottak av avfall og lasterester fra skip. Det er foreslått en avgift på inntil 1400 kroner i året per fartøy.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as