10.01.2024

Vil fortsette å bygge Norge

Inge fra Austevoll

Inge Halstensen er fjerde generasjon i Bekkjarvik som driver med fisk. Han har fisk i blodet og det å holde liv i og videreutvikle hjemplassen er en stor del av motivasjonen til å drive videre.

– Dette er et sted som oldefaren min kjøpte i 1897 og der bestefaren og faren min utviklet et fiskebåtrederi slik at vi fra 1910 til i dag har hatt virksomhet på havet med ulike båter av ulike størrelser, sier Halstensen.

For rederiet Halstensen Bekkjarvik har det vært et århundre preget av både solskinnshistorier og tøffe tider.

– Akkurat som på havet, har vi opplevd mye bevegelser. Det har vært opp- og nedturer. Det har vært på nippet mange ganger, men vi har bestemt oss for å holde ut så lenge som mulig, og det gjør vi fortsatt, sier han.

Med hjerte for Bekkjarvik

Rederiet som bestefaren til Halstensen bygde opp fortsetter å være en hjørnestensbedrift i Bekkjarvik, over 100 år etter at det ble etablert. Her driver de både med fiske, men er også engasjert i eiendomsprosjekter som videreutvikler stedet familien har levd og investert igjennom flere generasjoner.

For Halstensen er utviklingen til den lille bygda i Austevoll svært viktig. Han engasjement og entusiasme er også noe som har medvirket til at han også er hedret som æresmedlem i Norges Fiskarlag.

Skuffet over myndighetene

Han ser nå med bekymring på årene som kommer. Høy gjennomsnittsalder i hjembygda truer fremtidsutsiktene. Det har vist seg utfordrende å få byggeprosjekter og utvikling til å finne sted i Bekkjarvik.

Halstensen er ikke imponert over myndighetenes rolle i det hele.

– Det har skuffet oss enormt at myndighetene begrenser seg til festtaler når det er valg. For i valgtider, da er det viktig å si at vi skal opprettholde budsjettene i distriktene! Men det blir en annen realitet når valget er gjennomført, sier Halstensen.

Når alt kommer til stykket sier Halstensen at realiteten er en helt annen. Han sier at selv om de har et godt samarbeid med kommunen, så stopper planene for videreutviklingen av bygda opp i fylket.
Det har satt stopper for byggeprosjekter som Halstensen mener er avgjørende for å tiltrekke seg unge folk til Bekkjarvik, som kan holde liv i bygda.

– Vi får se om myndighetene forstår dette og vil hjelpe oss til å bygge Norge, sier Halstensen.


Trenger stabile rammevilkår

Distriktspolitikk er fiskeripolitikk, og fiskeripolitikk er distriktspolitikk. Uten levende bygder som utvikles og tiltrekker unge folk, vil ikke fiskeværene overlever. Om ikke rammevilkårene for fiskerinæringen er stabile, vil det ikke strømme verdier til lokalsamfunnene som gir grunnlag for investeringer til bygdene langs kysten.

Norge trenger fiskeren. Fiskeren trenger stabile rammevilkår. Da sikrer vi en levende kyst med lokalsamfunn som overlever generasjon etter generasjon.

Les mer om Fiskarlagets forventninger til Stortingets behandling av kvotemeldinga her: