17.01.2024

Viktig prosess

Digitalt medlemsmøte

-Godt og engasjert møte, og veldig nyttig med tilbakemeldinger og spørsmål fra medlemmene våre. Dette tar vi med oss videre i arbeidet med kvotemelding 2.0. Det sier leder Kåre Heggebø etter tirsdagens digitale medlemsmøte i Norges Fiskarlag.

-Vi er godt fornøyd med at opp mot 120 medlemmer deltok i det to timer lange møtet tidlig tirsdag ettermiddag, supplerer generalsekretær Sverre Johansen i sin oppsummering etter det digitale møtet.

Han sier det er viktig å komme i god dialog med medlemsmassen nå når meldingen har kommet og at oppslutningen er et tegn på det store engasjementet om denne viktige saken.

De to var sammen med fagsjef Synnøve Liabø innledere før deltagerne fikk komme med sine spørsmål, kommentarer og innspill.

-Reaksjonene i møtet er i stor i grad på linje med vårt eget inntrykk og vurdering så langt, sier Kåre Heggebø og peker på at Fiskarlaget i meldingen har fått gjennomslag for mange av våre forslag.

Dette er ett av våre kjernebudskap i forbindelse med det arbeidet som nå pågår. Les mer om Fiskarlagets innspill i denne lenken til siden vår.

Bred deltagelse

I det digitale medlemsmøtet deltok hele bredden av medlemmer.

-Det er gledelig at mange kjenner igjen innspillene fra Fiskarlaget når de leser meldingen. Dette kom tydelig frem i møtet, sier Heggebø.

-Samtidig kom det klart fram at forslaget om å endre fordelingsnøkkelen for torsk i nord har mange uheldige og negative konsekvenser, og dette er noe vi skal prioritere høyt i det videre arbeidet med meldingen, sier Kåre Heggebø.

-Regjeringens foreslåtte omfordeling av torsk er ikke i tråd med Fiskarlagets klare krav om stabilitet i ressursfordelingen, og rokker ved en modell som har fungert godt i nesten 30 år og som alle flåtegruppene har tilpasset seg, understreker lederen i Norges Fiskarlag.

I fagsjef Synnøve Liabøs innledning viet hun også stor plass til nettopp dette.
Liabø har lang erfaring fra arbeid i torskesektoren og har gjort en rekke utregninger av hvordan effektene av den foreslåtte omfordelingen slår ut, også sammenlignet med hvordan fordelingen har vært de siste tiårene for de ulike gruppene.

Vegen videre

Norges Fiskarlag har, til liks med både andre i næringen og politikerne, kun tiden og vegen i den videre prosessen.

Det er planlagt høring i næringskomiteen den 29. januar, og målet til komiteen var behandling i Stortinget før påske.

Tirsdag ble politikerne enige om å bruke noen ekstra uker på arbeidet. Det bekreftet Wilfred Nordlund (Sp). Han leder komiteen og blir også saksordfører for kvotemeldingen i Stortinget.

-Både medlemslagene og landsstyret dras nå med i den videre arbeidsprosessen med tanke på å reflektere Fiskarlagets tidligere vedtak og arbeidet vi må gjøre basert på den framlagte meldingen. Dette vil i sum reflekteres inn i våre tilbakemeldinger til Næringskomiteen og Stortinget, forteller generalsekretær Sverre Johansen.