Mannskapsseksjonen

Mannskapsseksjonen er tarifforganisasjonen for alle ansatte fiskere som er medlemmer av Norges Fiskarlag. Vår oppgave er å arbeide for deg som er ansatt på en norsk fiskebåt. Du blir automatisk medlem av Mannskapsseksjonen når du melder deg inn i Norges Fiskarlag.

Mannskapsseksjonen arbeider aktivt for å sikre dine rettigheter som ansatt fisker.

Mannskapsseksjonen kan påvirke deg i din hverdag ved vårt arbeid knyttet til:

  • Tariffavtale (du finner den gjeldende tariffen i medlems-appen din).
  • Tarifforhandlinger
  • Informasjonsarbeid om vårt avtaleverk
  • Arbeid for å forbedre ansatte fiskeres rettigheter i forhold til omverdenen
  • Veiledning og rådgiving til våre medlemmer
  • Bistand til våre medlemmer i tvistesaker
  • Medlemskontakt

Hovedforhandlingsutvalget er Mannskapsseksjonens øverste myndighet. Den består av 9 tillitsvalgte som geografisk representerer hele landet og ulike brukstyper.

Mannskapsseksjonens arbeidsutvalg har ansvar for den løpende forvaltingen av Mannskapsseksjonens virksomhet. Arbeidsutvalget består av 4 tillitsvalgte som sitter i Hovedforhandlingsutvalget.

Følg oss gjerne på vår Facebook-gruppe Mannskapsseksjonen Norges Fiskarlag. Administrator er styreleder. 

Den gjeldende fiskerioverenskomsten vil til enhver tid være tilgjengelig i Fiskarlagets medlems-app.

Her finner du tilsettingsavtalen som seksjonene har utarbeidet, og som kan brukes ved tilsettinger.

Audun Stautland har hatt den daglige ledelsen av Mannskapsseksjonen siden 2007. Har er cand.jur. fra UiO og har hatt advokatbevilling siden 2000. Tidligere har han arbeidet som advokat 2003-2007, dommerfullmektig/tingrettsdommer 1998 – 2003, juridisk konsulent hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag 1995 – 1997, og saksbehandler i Samferdselsdepartementet 1993 – 1995.

Følg oss gjerne på vår Facebook-gruppe Mannskapsseksjonen Norges Fiskarlag. Kun medlemmer slipper inn her. Administrator er styreleder. 

Audun Stautland

Daglig leder i Mannskapsseksjonen

40 62 88 83
audun.stautland@fiskarlaget.no

Line Gråwe (33) er fra Trondheim og er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Trondheim.

Tirsdag 2. januar 2024 hadde hun sin første arbeidsdag i en nyopprettet stilling som rådgiver. Hun er ansatt i en delt stilling mellom Mannskapssesjonen og Norges Fiskarlag. 

Line skal blant annet arbeide med oppfølging av medlemmenes økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. Hun skal også arbeide med rekruttering og utvikling av medlemstilbudet.

Hun har bakgrunn fra bank- og finanssektoren, med seks års fartstid som finansrådgiver i DNB, mens hun de fem siste årene før ansettelsen i Fiskarlaget har vært formuesforvalter i Formue Norge AS.

 

Line Gråwe

Rådgiver

+4748240717
line@fiskarlaget.no

Mannskapsseksjonens tillitsvalgte – Arbeidsutvalg (AU) og Hovedforhandlingsutvalg (HU)

Jan Petter Børresen
Leder AU/HU
(Nord Fiskarlag)
Tlf. 41 42 64 01
jp-bo@online.no

Ken-Ivan Pettersen
Nestleder AU/HU
(Nord Fiskarlag)
Tlf. 48 24 39 92
ken-i-pe@hotmail.com

Trond Christian Edvardsen
Medlem AU/HU
(Sør-Norges Fiskarlag)
Tlf. 90 78 31 81
trondce@online.no

Geir Kenneth Eriksen
Medlem AU og HU

(Sør-Norges Fiskarlag)
Tlf. 92 80 74 59
gkenn-er@online.no

Jan Strand-Albertsen
Medlem HU
(Nord Fiskarlag)
Tlf. 90 96 71 28
jan01061979@hotmail.com


Pål Arne Måløy
Medlem HU
(Sør-Norges Fiskarlag)
Tlf. 99 73 38 71
palarne.maloy@gmail.com

Vidar Borgen
Medlem HU

(Sør-Norges Fiskarlag)
Tlf. 99 53 18 94
vidarborg@hotmail.com


Henrik Henriksen
Medlem HU
(Nord Fiskarlag)
Tlf. 97 19 23 72
henrik.kh@hotmail.com


Njål Aarsheim
Medlem HU
(Sør-Norges Fiskarlag)
Tlf. : 91 82 84 51  
njaalaarsh@hotmail.com