Mannskapsseksjonen

Mannskapsseksjonen er tarifforganisasjonen for alle ansatte fiskere som er medlemmer av Norges Fiskarlag. Vår oppgave er å arbeide for deg som er ansatt på en norsk fiskebåt. Du blir automatisk medlem av Mannskapsseksjonen når du melder deg inn i Norges Fiskarlag.

Mannskapsseksjonen arbeider aktivt for å sikre dine rettigheter som ansatt fisker.

Mannskapsseksjonen kan påvirke deg i din hverdag ved vårt arbeid knyttet til:

  • Tariffavtale (du finner den gjeldende tariffen i medlems-appen din).
  • Tarifforhandlinger
  • Informasjonsarbeid om vårt avtaleverk
  • Arbeid for å forbedre ansatte fiskeres rettigheter i forhold til omverdenen
  • Veiledning og rådgiving til våre medlemmer
  • Bistand til våre medlemmer i tvistesaker
  • Medlemskontakt

Hovedforhandlingsutvalget er Mannskapsseksjonens øverste myndighet. Den består av 9 tillitsvalgte som geografisk representerer hele landet og ulike brukstyper.

Mannskapsseksjonens arbeidsutvalg har ansvar for den løpende forvaltingen av Mannskapsseksjonens virksomhet. Arbeidsutvalget består av 4 tillitsvalgte som sitter i Hovedforhandlingsutvalget.

Følg oss gjerne på vår Facebook-gruppe Mannskapsseksjonen Norges Fiskarlag. Administrator er styreleder. 

Den gjeldende fiskerioverenskomsten vil til enhver tid være tilgjengelig i Fiskarlagets medlems-app.

Audun Stautland har hatt den daglige ledelsen av Mannskapsseksjonen siden 2007. Har er cand.jur. fra UiO og har hatt advokatbevilling siden 2000. Tidligere har han arbeidet som advokat 2003-2007, dommerfullmektig/tingrettsdommer 1998 – 2003, juridisk konsulent hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag 1995 – 1997, og saksbehandler i Samferdselsdepartementet 1993 – 1995.

Følg oss gjerne på vår Facebook-gruppe Mannskapsseksjonen Norges Fiskarlag. Kun medlemmer slipper inn her. Administrator er styreleder. 

Audun Stautland

Daglig leder i Mannskapsseksjonen

40 62 88 83
audun.stautland@fiskarlaget.no

Mannskapsseksjonens tillitsvalgte – Arbeidsutvalg (AU) og Hovedforhandlingsutvalg (HU)

Jan Petter Børresen
Leder AU/HU
(Nord Fiskarlag)
Tlf. 41 42 64 01
jp-bo@online.no

Ken-Ivan Pettersen
Nestleder AU/HU
(Nord Fiskarlag)
Tlf. 48 24 39 92
ken-i-pe@hotmail.com

Trond Christian Edvardsen
Medlem AU/HU
(Sør-Norges Fiskarlag)
Tlf. 90 78 31 81
trondce@online.no

Geir Kenneth Eriksen
Medlem AU og HU

(Sør-Norges Fiskarlag)
Tlf. 92 80 74 59
gkenn-er@online.no

Jan Strand-Albertsen
Medlem HU
(Nord Fiskarlag)
Tlf. 90 96 71 28
jan01061979@hotmail.com


Pål Arne Måløy
Medlem HU
(Sær-Norges Fiskarlag)
Tlf. 99 73 38 71
palarne.maloy@gmail.com

Vidar Borgen
Medlem HU

(Sør-Norges Fiskarlag)
Tlf. 99 53 18 94
vidarborg@hotmail.com


Henrik Henriksen
Medlem HU
(Nord Fiskarlag)
Tlf. 97 19 23 72
henrik.kh@hotmail.com


Thomas Hjønnevåg
Medlem HU
(Sør-Norges Fiskarlag)
Tlf. : 41 25 49 92    
thandr-h@online.no