30.06.2023

Takk til Tove og Bjørn

To gode og dyktige kolleger går fredag av med pensjon i Fiskarlaget. Tove Strand og Bjørn Kvello takkes av med kake og blomster.

– Det alltid vemodig når gode og dyktige kolleger går av. Vi vil takke både Bjørn og Tove for den tiden og det arbeidet de har lagt ned i organisasjonen, sier leder Kåre Heggebø og generalsekretær Sverre Johansen.

Tove Strand har de 15 siste årene av sitt arbeidsliv vært et kontaktpunkt for fiskere i nord.

Hun har i hovedsak vært ansatt i Nordland Fylkes Fiskarlag og hatt hånd om kontorfunksjoner ved kontoret i Bodø.

Det siste halve året har Nord Fiskarlag vært arbeidsgiver, etter sammenslåingen og etableringen av nye medlemsledd i Norges Fiskarlag.

– Tove er det jeg vil kalle en krumtapp i driften. Da jeg kom inn som daglig leder for knappe to år siden var det uvurderlig for min del at Tove var der og hadde stålkontroll på alle deler av driften. Vi kommer til å savne Tove allerede fra kommende mandag, sier daglig leder i Nord Fiskarlag Hanne Fagertun.

Test

Bjørn Kvello ble takket av etter drøye 11 år som jurist i Norges Fiskarlag.

Ved kontoret i Trondheim ble det servert kake og overrakt blomster til mannen som overhodet ikke visste noe om saltvannsfiske da han kom inn i jobben. Imidlertid var han godt kjent med både garn, not og line fra oppveksten i innlandskommunen Selbu i Trøndelag.

– Både bestefar og min far var ivrige fiskere, og jeg fikk tidlig være med i arbeidet, forteller han.

Til orientering kan det opplyses at det var mark som var agnet under linefisket i Selbusjøen.

Bjørn Kvello har arbeidet både innen politiet, som selvstendig advokat og i andre deler av offentlig sektor.

Det var tilfeldig at han så og søkte stillingen i Fiskarlaget, men han har aldri angret på valget.

– Jobben har vært interessant. Som jurist trengte jeg for så vidt ikke å kjenne næringen for å komme inn i jobben. Som jurist er faget metodisk forankret, og det å forstå sakens faktum er det som betyr noe for å kunne bidra til å skape løsninger for våre medlemmer, forklarer han.

Han sier det spesielt er to områder han vil trekke fram som spesielle fra sin tid som jurist og advokat i Fiskarlaget.

Ja, dette med taksering – altså beregning av hvor mye fisk man har om bord. Det burde det være mulig å finne en god og omforent løsning på. Vi har kommet til 2023, sier han for å markere at saken ikke trenger å diskuteres mer enn som så.

I tillegg er Kvello overtydelig på at yrkesfiskere ofte slås hardt ned på for det som kan definerer som ubetydelig småtteri, noe han også nylig påpekte i en kronikk som fikk god respons.

Les hele saken om administrativ inndragning i denne lenken:

– Det er mange type saker i fiskerisektoren som er overmoden for å tas fatt i. Det offentlige legger formelle og ubetydelige overtredelser til grunn og at dette får konsekvenser for yrkesutøveren som er tatt helt ut av enhver dimensjon, mener han.

– At en fisker får inndragning av fangst på en million kroner fordi han har misforstått at han måtte sende inn en videosnutt som viser at han har rett redskap om bord før han dro på fiske, er noe de aller fleste vil stille seg hoderystende til. Da er det kanskje på tide å se nærmere på denne praksisen, avslutter Bjørn Kvello.