Fiskernes rettssikkerhet

Fiskeridirektoratet fatter vedtak om administrativ inndragning også for bagatellmessige overtredelser. Det er tilnærmet automatikk i at inndragning skjer ved ethvert regelbrudd og uten hensyn til om fisker er å bebreide. Dette er noe av det advokat Bjørn Kvello i Norges Fiskarlag skriver om i dette innlegget, publisert i Kystmagasinet