17.11.2023

Skolert under møtet

Landsmøtet 2023

Unge medlemmer fra hele landet ble invitert til skolering under årets landsmøte. Les – og hør mer fra vårt politiske verksted her.

Fiskarlaget holdt et eget skoleringsopplegg under årets landsmøte.
Unge medlemmer har de siste årene blitt invitert både til landsmøtet og fått være med når landsstyret møtes.

-Dette er en av måtene vi bygger organisasjonen på, sier generalsekretær Sverre Johansen.

Han sier det er essensielt at våre unge medlemmer får et innblikk i hvordan Fiskarlaget drives, og dermed selv kan være med å bidra inn i organisasjonen.

Mange bolker

Landsmøtet ble holdt ved Scandic Nidelven i Trondheim 8.-og 9. november. Tirsdag 7. november var satt av til både ungdomsskolering og landsstyremøte.

Hanna Bakke-Jensen og Marit Hiim Haugseth la opp en hel kursdag der de unge fikk en rekke ulike smakebiter på hvordan et landsmøte gjennomføres.

«Hva er et Landsmøte og hva skal skje?», var ett tema.

«Tips og triks når du skal ta ordet» var en av de andre programpostene, før deltagerne fikk en gjennomgang av årets landsmøtesaker og den fiskeripolitiske situasjonen.

Samme rettigheter

Ungdomsrepresentantene inviteres som gjester til landsmøtet. De får derfor tilgang til de samme dokumentene og saksforberedelsene som de 69 stemmeberettigede delegatene.

Ungdommene får også være med i gruppemøter og andre forberedende møter i sine respektive medlemslag.

Motiverende

-Det er artig å være så tett på det som skal skje, og å diskutere fiskerisaker både med ungdomsrepresentantene og delegatene. Det sa Kirsti Børresen, som ble valgt inn som vara til landsstyret.

• Les om valgene på landsmøtet i denne saken.

Kirsti Børresen ble i landsmøtet valgt til første vara for Mathilde Rochmann. Her sitter hun under konstitueringen av det nye landsstyret sammen med f.v.: Linne Lending, Siv Madsen, Sturla Hepsø, Kirsti og ny andre nestleder Einar Helge Meløysund.

-Hensikten med skoleringen er å skape en dør inn til vårt øverste organ og dekode noe av det som oppfattes som fremmed, nytt eller uvant når man ikke har erfaring som tillitsvalgt, forteller Hanna Bakke-Jensen.

Marit Hiim Haugseth påpekte også at målet er å bidra til at de unge medlemmene får økt engasjement.

-Vi ønsker at organisasjonen skal reflektere næringen. Da må vi også tilrettelegge for at de som er unge og på veg inn kjenner oss og har lyst til å være en del av det som skjer. Målet er å skape økt eierskap og interesse, og lavere terskel for å ta del i organisasjonsarbeidet, sier hun.

Svarte til forventningene

Ungdommene påpeker at det er mange faguttrykk og tema som de ikke kan eller kjenner godt nok til.

-Vi fikk en god gjennomgang før landsmøtet startet, og dermed ble det mye enklere å følge med i møtet, sier Pia Søvik Glesnes. Hun fremhever også hvor viktig det er å knytte relasjoner til andre unge medlemmer.

-Og, så har det vært fint å få være med på forberedelsene til møtet sammen med de andre medlemmene, sier Marie Lending Gullbrå.

Hun sier tilgang til de elektroniske saksdokumentene og at hun har fått fulgt medlemslagets forberedelser var fint for henne.

God stemning under ungdomsskoleringen. Her ser du f.v.: Helga Østervold, Pia S. Glesnes, Kirsti Børresen, Marie Lending Gullbrå og Benjamin Kaald.

Praktisk

Ungdommene skryter også av at dokumenter er tilrettelagt på en digital plattform.

-Inntrykket er ikke at alle «vi gamlinger» er like fornøyd med utviklingen. Det er derfor hyggelig å høre fra våre unge medlemmer at de hyller at vi har gått over fra papir til et heldigitalt møte, sier generalsekretær Sverre Johansen.

Generalsekretær Sverre Johansen fanget i et øyeblikksbilde på et av fire kamera som ble brukt for å dekke møtet i salen og til de som fulgte landsmøtet via nett-TV.

Han forteller at det også har vært stor interesse for årets landsmøte.

-Vi overførte møtet via nett-TV. Begge møtedager var det mer enn tusen påkoblinger til nett-overføringen. Dette er gode tall og viser at det er stor interesse om det som skjer i Fiskarlaget og under vårt landsmøte, sier han.

Se landsmøtet – fortsatt

Du kan fortsatt se fra årets landsmøte. Vi har lagt ut lenker til møtet nedenfor der du kan spole deg frem til de delene av møtet du finner mest interessant.

Se landsmøtet dag 1

Se landsmøtet dag 2 her

Oppsummering

Sist fredag la vi ut en kort snutt med leder Kåre Heggebøs refleksjoner og med noen momenter for vegen videre. Den saken kan du lese igjen i denne lenken.

Vi kom langt, sier Kåre Heggebø i den saken.


I tillegg kan du også høre både Kåre Heggebø og Kirsti Børresen i Fiskarlagets podkast, som kom ut med en landsmøte-spesial denne uka (lenke).

Denne fredagen er det for øvrig blitt kjent at statssekretær Vidar Ulriksen går inn i sin siste uke, etter at han i statsråd fredag 17. november er gitt avskjed i nåde, som det heter. Det betyr at bildet (over) representerer en første og en siste deltagelse fra de to til venstre i bildet; Cecilie Myrseths første møte med organisasjonen og Vidar Ulriksens siste.

Ny statssekretær blir Even T. Sagebakken fra Mandal.

-Vi takker Vidar Ulriksen for godt samarbeid i hans tid som statssekretær og ser frem til et godt samarbeid med Even T. Sagebakken, sier leder Kåre Heggebø.