Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.03.2021

Positiv for fisk og fiskere

KLD med Oslofjordplan

Klima- og miljødepartementet har tirsdag presentert «Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden».
Fiskerlaget Sør er positive til planen som ble proesentert i dag sier leder Lennart Danielsen i en pressemelding.

Klima- og miljødepartementet har tirsdag presentert «Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden».

Fiskerlaget Sør er positive til helheten i planen.

– Tiltaksplanen, som klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la fram, setter søkelyset på en rekke gode miljøtiltak, sier Lennart Danielsen som er styreleder i Fiskerlaget Sør.

-En ren og rik fjord utgjør fiskernes livsgrunnlag, og vi er naturligvis også helt avhengig av et bærekraftig ressursuttak, legger han til. Vi opplever et fjordsystem i ubalanse og har i lang tid etterspurt effektive tiltak, slik denne planen nå legger opp til. 

Fiskerlaget Sør er imidlertid kritiske til rapporten «Krafttak for kysttorsken», som oppgis å være en del av kunnskapsgrunnlaget for tiltaksplanen. Denne rapporten fokuserer ensidig på de negative effektene av tråling, og inneholder svært mange feil. Fiskerlaget Sør har derfor klaget til Havforskningsinstituttet som står bak den rapporten. 

– De siste årene er det innført en rekke nye tiltak både for torskefisket og reketrålingen. Vi er derfor glade for at Oslofjordplanen skal forsterke de positive tiltakene for et bærekraftig fiske, og at effekten av disse grepene skal evalueres før andre tiltak vil bli iverksatt, kommenterer Danielsen. 

– Rekefisket i Oslofjorden er miljøsertifisert, og ytterligere restriksjoner nå ville resultert i kroken på døra for fiskemottakene og bortfall av mange arbeidsplasser. Muligheten for kortreist, sunn sjømat for befolkningen langs fjorden ville forduftet. Vi ønsker et fortsatt godt samarbeid om forskning og kartlegging, for å følge utviklingen i fjorden. Fiskerlaget Sør støtter opp om kunnskapsbaserte tiltak, og vi forventer derfor å bli en del av det nye Oslofjordrådet, avslutter Danielsen.

Se Fiskerlaget Sørs innspill til planen her: 

For ytterligere kommentarer:

  • Lennart Danielsen, Styreleder Fiskerlaget Sør: 950 74 654
  • Martin Strand, styremedlem Fiskerlaget Sør og rekefisker fra Hvaler: 472 39 220