Fiskerlaget Sør

Mars, 2021: Kritisk til forskernes rapport «Krafttak for kysttorsken»

Fiskerlaget Sør har gjennomgått rapport «Krafttak for kysttorsken» og funnet mange feil og mangler. Rapporten bryter med flere forskningsetiske retningslinjer og står i direkte motstrid til Havforskningsinstituttets egen forskning og øvrig forskning, mener Fiskerlaget Sør. 

-Vi verdsetter fagkunnskapen som normalt leveres av Havforskningsinstituttet. «Krafttak for kysttorsken» er et unntak. Sluttrapporten- og faglig ansvarlig sine uttalelser etterlater et inntrykk av at det kommersielle fisket, spesielt reketråling, nå vurderes som viktigste årsak til reduserte fiskebestander i Oslofjorden/indre Skagerak.

Laget påpeker at de deler bekymringen for miljøtilstanden i Oslofjorden og støtter intensjonen bak «Krafttak for Kysttorsken». Yrkesfiskerne er avhengig av bærekraftig forvaltning av våre havområder. Fisken, den store befolkningen rundt Oslofjorden og fiskerne fortjener derfor gode og grundige svar på hvorfor torsken er borte.
Laget mener imidlertid at rapporten bryter på flere punkt med forskningsetiske retningslinjer og står i direkte motstrid med Havforskningsinstituttets egen forskning og øvrig forskning. Konklusjoner i rapporten kunne vært belyst av opparbeidet data fra ressurskontrollen og sin egen kystreferanseflåte, men disse kildene har Havforskningsinstituttet totalt oversett, påpekes det.

Filnavn: 202103_Fiskerlaget_Sør_brev til HI_Krafttak for kysttorsken.pdf
Filtype: application/pdf
Opprettet dato: 23-03-2021

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.