19.04.2024

Ny statsråd

Marianne Sivertsen Næss

Marianne Sivertsen Næss er utnevnt til ny fiskeri- og havminister. -Vi ser frem til et godt samarbeid med vår nye statsråd, sier leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag.

-Marianne Sivertsen Næss kjenner næringen godt, og vi er sikre på at det vil gå fort å komme på faglig talefot med vår nye statsråd.

Kåre Heggebø sier han samtidig vil takke Cecilie Myrseth for samarbeidet og ønske henne lykke til som ny næringsminister.

-For oss i sjømatnæringen tenker jeg at det er positivt at vervene i Nærings- og fiskeridepartementet fylles av to kvinner som kjenner vår næring så godt som de to gjør. Senest i dag har vi i Fiskarlaget sammen med våre kolleger i Sjømat Norge påpekt hvor viktig vi mener sjømaten er i den nasjonale matberedskapen.

Sjømatnæringen er en svært viktig eksportnæring for Norge. Samtidig må vi ikke la være å huske på at mat og matforsyning er et område hvor det er særlig viktig med et helhetlig blikk og en helhetlig politikk, sier Heggebø.

-I dag fikk vi et bredt forlik om kvotemeldingen på Stortinget. Det er fortsatt mange saker som må følges opp. Vi er trygge på at Marianne Sivertsen Næss har gode forutsetninger for å lede dette arbeidet.

Regjeringen opplyser fredag ettermiddag at de to statssekretærene Kristina Sigurdsdottir Hansen og Even Tronstad vil fortsette som en del av den politiske ledelsen.

Også politisk rådgiver Nicklas Simonsen (Ap) fortsetter i sin nåværende funksjon.

Dette er den nye statsråden:

Marianne Sivertsen Næss er stortingsrepresentant fra Finnmark.

Fra fredag 19. april kl 16 er 50-åringen fra Hammerfest ny fiskeri- og havminister.

  • Hun er gift, og har fire barn.
  • Hun er utdannet lektor ved Universitet i Oslo og fra Universitetet i Tromsø.
  • Hun var lærer i Hammerfest i 1999-2005. Seksjonsleder ved Finnmarkssykehuset i 2006–2010 og rektor ved Hammerfest videregående skole i 2011–2016.
  • Varaordfører i Hammerfest i åtte år, og ordfører fra 2019 til 2021.
  • Valgt inn på Stortinget i 2021 og har siden 2022 vært leder av energi- og miljøkomiteen.