Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.05.2021

Ny båteierleder

Sigvald Berntsen

Sigvald Berntsen er valgt til ny leder i Båteierseksjonen. Tariffseksjonen for båteierne i Norges Fiskarlag har i helgen gjort endringer i flere funksjoner.

Det ble gjennomført valg i Båteierseksjonen den første helga i mai og endringene gjelder rent praktisk fra 1. mai 2021.

Valgene av formann og arbeidsutvalg gjøres for to år av gangen. Den nye lederen i seksjonen Sigvald Berntsen er dermed valgt for to år, ut 2022.

Avtroppende formann Geir Skogheim har vært formann de siste åtte årene i seksjonen. Han ble valgt i 2013.

Den nye ledelsen i Båteierseksjonen består av følgende  

  • Sigvald Berntsen, formann
  • Olaf Iversen, nestformann

De to lederne har med seg disse tre i Arbeidsutvalget:

  • Jarl Magne Silden
  • Tormund Grimstad
  • Sten Angelsen 

Det ble også gjort en endring i Hovedforhandlingsutvalget, der Rune Johansen kom inn for Einar Frismo.

Se hele oversikten over medlemmer i hovedforhandlingsutvalg, AU og ansatte på Båteierseksjonens side.