Vår virksomhet

Båteierseksjonens Virksomhet
- ivaretar båteieres interesser i lønnsforhandlinger
Båteierseksjonens Virksomhet

Båteierseksjonen er en selvstendig enhet innenfor Norges Fiskarlag. Båteier som er medlem av Norges Fiskarlag og har mannskap ansatt på sitt fartøy, er automatisk medlem av Båteierseksjonen. Båteierseksjonen har kontorfellesskap med Norges Fiskarlag.

Båteierseksjonens hovedmål er å ivareta sine medlemmers interesser i forhandlinger om lønn og arbeidsforhold. Gjennom slike forhandlinger oppnås avtaler mellom partene som skaper klarhet i hvilke rettigheter og plikter båteier og mannskap har i forhold til hverandre. Dersom tvister skulle oppstå omkring lønns-, arbeids-, eller andre forhold ombord, kan båteiere søke råd og bistand fra Båteierseksjonen. Ofte blir juridisk rådgivning framskaffet gjennom tilknyttet advokat.

Båteierseksjonen arbeider kontinuerlig med å vedlikeholde og følge opp inngåtte avtaler, samt med saker som har direkte tilknytning til forholdet mellom båteier og mannskap.

Hovedforhandlingsutvalget, bestående av 13 representanter valgt fra fylkesfiskarlagene, Fiskebåt og Sør-Norges Notfiskarlag, er seksjonens øverste myndighet. Hovedforhandlingsutvalget har rett til på bindende vis å slutte avtaler på vegne av sine medlemmer.

Arbeidsutvalget består av fem medlemmer valgt blant Hovedforhandlingsutvalgets representanter, og er ansvarlig for den løpende driften av seksjonen.

Sekretariatet består av en administrativ sekretær og en tariffsekretær. Hovedoppgavene til sekretariatet er forberedelse av saker til Arbeidsutvalget og Hovedforhandlingsutvalget, samt generell rådgivning og informasjonsvirksomhet overfor medlemmene.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.