08.08.2023

Karoline H. Rutle på plass

Ny rådgiver i Nord

Karoline Hasti Rutle har nå tiltrådt som rådgiver i Nord Fiskarlag. Hun er fra Arna ved Bergen og skal ha kontorsted i Bodø.

7. august hadde 26-åringen sin første dag som rådgiver hos Nord Fiskarlag.

Karoline skal arbeide med flere fagdisipliner for medlemmene i Nord, både plan- og arealsaker og reguleringssaker vi bli signert den nye medarbeideren.

Bakgrunn

Våren 2022 fullførte hun en mastergrad innen fiskeribiologi og forvaltning ved Universitet i Bergen.

-Fra dette studiet tar jeg med meg gode kunnskaper innen kvotesetting, bestandsovervåkning og fiskeriforvaltning. Masteroppgaven min skrev jeg i samarbeid med Havforskningsinstituttet, hvor jeg tok i bruk populasjonsgenetiske metoder for å studere spredningen av kjemisk resistans hos lakselus i Nord-Atlanteren, forteller hun.

I løpet av utdannelsen har Karoline fullført en bachelor i biologi ved Universitet i Bergen og som en del av bachelorgraden var hun på utveksling til University of Queensland i Australia.

-Fra det semesteret har jeg fagemner innen tropisk marin økologi, og forvaltning av hav og kystområder internasjonalt og i områder rundt Australia, forteller 26-åringen som også har relevante arbeidserfaring de siste årene.

-I løpet av studietiden var jeg i praksis hos NIVA, Norsk Institutt for Vannforskning. Der opparbeidet jeg praksiserfaring innen kartlegging av miljøforhold rundt oppdrettsanlegg. Jeg har også arbeidserfaring som intern ved SARS-senteret i Bergen, med fokus på genetikk. I tillegg til dette har jeg hatt et engasjement ved Havforskningsinstituttet hvor jeg tilegnet meg kunnskap innen marin forskning, forteller den nye medarbeideren i Fiskarlaget.

Hun kommer fra en stilling som prosjektingeniør hos firmaet Labora, hvor arbeidsoppgavene har vært prosjektledelse, risikostyring og innføring av nye mikrobiologiske metoder og kvalitetssikring.

Flere kommer til

Karoline Hasti Rutle sier hun ser frem til hverdagen som rådgiver i Nord Fiskarlag.

-Jeg tror det kan bli en spennende og givende stilling. Jeg går inn med friskt mot om at mine kunnskaper kan gjøre meg til en god ressurs i denne organisasjonen.

Daglig leder Hanne Fagertun tiltrer den nye medarbeiderens egenmotivasjon.

-Viser også frem til å ta i bruk Karolines kompetanse for våre medlemmer og det blir en spennende periode for oss alle fremover, sier hun – med henvisning til at Øyvind Arntzen startet opp i juni og at to nye kolleger kommer til i august og september.

Les mer om de nye ansettelsene i Nord Fiskarlag

Nord Fiskarlag ble etablert ved årsskiftet i en sammenslåing mellom Fiskarlagets medlemslag fra Trøndelag og nordover. Nord Fiskarlag har kontorer i Trondheim, Bodø og Tromsø.