Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.03.2022

Alvorlig situasjon for fiskeflåten

Høye drivstoffpriser

De ekstremt høye drivstoffprisene har satt en rekke fiskerier under sterkt press. Mange båter har allerede midlertidig innstilt sin drift. Dette var bakteppet for dagens møte mellom Norges Fiskarlag og Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

-Flere flåtegrupper opplever nå en fortvilet situasjon hvor drivstoffprisene er så høye at det ikke er økonomisk regningssvarende å gå på havet. Vi står i fare for at fiskerier raderes bort, med store konsekvenser for fiskerne, fiskeindustrien og vår forsyning av mat med et lavt klimaavtrykk, sier Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag i en kommentar til dagens møte.

Statssekretærene Geir Indrefjord i Finansdepartementet og Vidar Ulriksen fra Nærings- og fiskeridepartementet deltok i møtet, sammen med representanter fra embetsverk i sine respektive departementer.

-Fra Fiskarlaget la vi stor vekt på at det er nå er nødvendig med strakstiltak for å avhjelpe situasjonen. Umiddelbar kompensasjon og avgiftsreduksjoner var blant tiltakene vi pekte på. I tillegg må vi jobbe langsiktig for å sikre omstilling og utslippsreduksjoner også fra fiskeflåten, men for mange handler det nå om å komme seg i posisjon til å videreføre driften, sier Kåre Heggebø.

Disse deltok

Fra Norges Fiskarlag deltok leder Kåre Heggebø, landsstyremedlem Thor Gunnar Martinsen, generalsekretær Sverre Johansen og seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg, samt daglig leder Erlend Grimsrud i Fiskerlaget Sør og assisterende direktør Jan Ivar Maråk fra Fiskebåt.

Var tydelig

Thor Gunnar Martinsen representerer Fiskerlaget Sør i landsstyret. Han er svært tydelig på hvor utfordringene ligger:

-Rekeflåten i sør har hatt et særdeles vanskelig år hittil i 2022, med mye dårlig vær og små fangster tidlig på året. Når vi nå skulle forsøke å hente inn litt av det tapte så møter vi drivstoffpriser som i praksis gjør rekefisket ulønnsomt. Det er nå nødvendig at regjeringen setter inn tiltak som gjør det mulig for rekeflåten å komme seg gjennom denne krisesituasjonen, og det er også viktig at vi sikrer ordninger som gjør at ikke mannskapet rammes, sier han.

Leder Kåre Heggebø oppsummerer møtet slik:

-Vi har tydelig formidlet at vi står i en svært krevende situasjon, og vi opplever at våre budskap ble lyttet til. Vi minnet også om at fiskerinæringen gjennom pandemien har klart seg uten statlige støtteordninger. Det er politisk ansvar å bidra til at en viktig distriktsnæring kan opprettholdes, og det gjør det nødvendig å vurdere tiltak som treffer.