Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.10.2021

Ytterligere makrelljustering

AU-vedtak

Norges Fiskarlag anbefaler at Fiskeridirektoratet snarest foretar ytterligere økning av kvoteenhetene i kystgruppen og i SUK-gruppen (små ringnotfartøy).

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag har behandlet saken fredag 22.10.2021, og kort tid etter at vedtaket (helt nederst) ble gjort – kom Fiskeridirektoratet med en imøtekommelse:

   
Fiskeridirektøren har besluttet at det gjøres følgende endringer med virkning fra og med fredag 22. oktober 2021:

• For små ringnotfartøy økes kvoteenheten for beregning av maksimalkvotetillegget til 0,7 tonn.

• For fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde og største lengde under 15 meter økes kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten til 84,432 tonn.

• For fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 15 meter og største lengde på eller over 15 meter, samt fartøy med hjemmelslengde på eller over 15 meter økes kvoteenheten for beregning av maksimalkvotetillegget til 15,0 tonn.

Fiske på maksimalkvotetilleggene kan stoppes på kort varsel.

AUs vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til utviklingen i årets makrellfiske, hvor det nå er fisket om lag 257 000 tonn av den norske kvoten på 304 648 tonn. Dette betyr at den norske flåten fortsatt må fiske et betydelig kvantum for ikke å «tape» kvote ut fra adgangen til å kunne overføre 10% av norsk kvote til 2022. Særlig kystgruppen og SUK-gruppen har fortsatt har gjenstående et større restkvantum. 

Ut fra målsettingen om å fiske opp mest mulig av norsk kvote, samt at restkvotene til de ulike reguleringsgruppene minst ligger innenfor overføringsadgangen på 10%, så anbefaler Norges Fiskarlag at Fiskeridirektoratet snarest foretar ytterligere økning av kvoteenhetene i kystgruppen og i SUK-gruppen (små ringnotfartøy).

Norges Fiskarlag overlater til Fiskeridirektoratet å sette en passende økning, men Fiskarlaget mener i utgangspunktet at det er liten risiko med å gi tilsvarende økning på kvoteenhetene på nytt, som ble iverksatt for disse gruppene gjennom økningen 11.10.20221.

Norges Fiskarlag forutsetter, som tidligere meddelt at opprinnelig kvoteenhet i de ulike fartøygruppene fortsatt garanteres. Fiske på en tilleggskvote kan eventuelt stoppes dersom en beregner at 100 prosent av gruppekvoten vil bli fisket. »