Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.06.2021

Vil ha økt bearbeiding

NFD med nytt utvalg

Regjeringen har satt ned et nytt utvalg som skal gi råd om hvordan det kan legges til rette for at mer av fisken som fiskes i Norge bearbeides i Norge.

– Fiskeriressursene langs kysten vår skaper tusenvis av arbeidsplasser og verdier for milliarder av kroner. Nå setter vi ned et utvalg for å få råd om hvordan vi kan få enda flere helårlige arbeidsplasser, og enda mer bearbeiding av fisken her hjemme, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Utvalget skal vurdere hvordan det kan legges til rette for grønn omstilling, økt bearbeiding i Norge, og at sjømatindustrien skaper flere helårlige arbeidsplasser. Vurderingene skal ta utgangspunkt i at markedet stiller stadig større krav til bærekraft og hvilke muligheter dette gir for norsk sjømatindustri.

– Bærekraftig produksjon og lokale ringvirkninger er bærebjelker i regjeringens fiskeri- og sjømatpolitikk. Jeg gleder meg til å motta utvalgets konklusjoner og forslag, sier Ingebrigtsen.

Utvalget skal i tillegg gjennomgå de siste årenes utvikling i sjømatindustrien, med særlig vekt på hvitfiskindustrien. Det er lagt vekt på at utvalget skal ha representanter fra eller med erfaring fra fiskeindustrien selv.

Utvalget skal levere sine anbefalinger innen 1. november 2021, og består av følgende medlemmer:

 • Kathrine Tveiterås, dekan ved fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved UiT – Norges arktiske universitet (Tromsø) (Leder)

 • Inger Marie Sperre, Brødrene Sperre (Ålesund)

 • Ørjan Nergaard, tidligere Båtsfjordbruket og styreleder i COD Cluster (Båtsfjord)

 • Sigvald Rist, Lofotprodukter AS (Vestvågøy)

 • Magnar Pedersen, Nofima (Tromsø)

 • Nina Jensen, REV Ocean (Oslo)

 • Janita Arhaug, prosjektleder fiskeri NCE Blue Legasea, tidligere fisker (Ålesund)

Utvalgets mandat

Utvalget skal:

 • Vurdere muligheter for grønn omstilling og tilrettelegging for framtidig bærekraftig produksjon i sjømatindustrien, med særlig vekt på bearbeidingsleddet.

 • Foreslå tiltak som kan bidra til økt bearbeiding av bærekraftige sjømatprodukter i Norge, og vurdere hvilke konsekvenser foreslåtte tiltak vil få for (1) total verdiskaping i sjømatnæringen, og (2) sysselsetting og bosetting i kystsamfunn med vekt på helårlige lønnsomme arbeidsplasser.

 • Gjennomgå de siste års utvikling i sjømatindustrien med vekt på teknologi, innovasjon, eierskap og struktur, og på hvordan gjeldende rammevilkår har bidratt til denne utviklingen.

 • Kartlegge hvilke strukturer, regelverk og drivere som påvirker og vil påvirke sjømatindustriens rammevilkår og bearbeidingsgraden av fisk i Norge fremover

 • Næringsorganisasjonene skal gi innspill til utvalget underveis gjennom en egen referansegruppe.