Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.09.2020

Vil ha bedre verktøy

Om fiskerikontroll

-Uansett årsak, vi kan ikke tillate sosial dumping, svart arbeid, skatteunndragelser, kjøp og salg av fisk som er høstet utenfor fiskekvotene. Dette skriver fire sentrale aktører i sjømatnæringen i dette innlegget som er publisert i Dagbladet og Dagsavisen.

Ja takk til et bedre verktøy

Skal vi nå ambisjonen om å bli verdens fremste sjømatnasjon, må all form for kriminalitet bekjempes. Da trenger vi bedre verktøy i verktøykassa.  

Har man et problem, er det første steget for å bli kvitt det å innrømme det overfor seg selv og andre. 

For fiskerinæringa er arbeidslivs- og ressurskriminalitet det største problemet. Ekstra skuffende har det vært å se at i en periode med korona hvor tilsynsmyndighetene ikke har kunnet gjennomføre kontroller har antall lovbrudd igjen økt. 

Uansett årsak, vi kan ikke tillate sosial dumping, svart arbeid, skatteunndragelser, kjøp og salg av fisk som er høstet utenfor fiskekvotene. 

Håndsrekningen vi nå har fått er lovendringen fra Regjeringen som gjør at offentlige ansatte kan dele taushetsbelagte opplysninger. Der lovløse aktører frem til nå har gått under radaren fordi informasjonen om dem var taushetsbelagt, gjør lovendringen nå at de endelig blir hjemsøkt. 

Kontrollmyndighetene har trengt hjelp i et spill der de lovløse har kunnet svinge seg unna lovens lange arm. Regjeringens foreslåtte lovendring gjør at lovendringen gjør at Skatteetaten, Nav, Arbeidstilsynet og politiet vil kunne dele opplysningene og dermed avdekke kriminalitet.

Lovendringen vil gi offentlige ansatte det verktøyet de trenger. Et stort steg i rett retning. Nå må det gjøres tilsvarende grep for å strupe ressurskriminaliteten. 

Resultatet er at det blir vanskeligere å ikke opptre lovlydig. Dess mindre energi vi trenger å bruke på lovbrytere, dess mer kan vi jobbe med problemstillingene som faktisk kan føre sjømatnæringen et steg videre. 

For at lovendringen skal gi nødvendig slagkraft er en forutsetning at tilsynsmyndighetene må ha tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre gode tilsyn. Et a-krimsenter i Troms og Finnmark vil være et kraftig signal om at Regjeringen setter handling bak ordene. 

Fremdeles sendes for mye av fisken ut av landet ubearbeidet. Og i en periode hvor vi trenger å utvikle nye eksportnæringer er første bud å beholde de arbeidsplassene vi kan her i landet. 

I en tid der også sjømatnæringen rammes på grunn av resesjonen, kan vi risikere at de seriøse aktørene bukker under fordi de ikke kan konkurrere med dem som bryter lover og regler. 

Nettopp derfor er betydningen av en opprydning så viktig. Konsekvensen av arbeidslivskriminalitet er at det i verste fall utkonkurrerer redelige aktører. Fiskerinæringen er bærebjelken i mange av våre kystsamfunn. Å bryte regelverket for å skaffe seg en fordel er uakseptabelt og spille russisk rulett med kystsamfunnene og alt hva sjømatnæringen står for. 

Vi i sjømatnæringen vil aller helst vil vi bruke tiden på å skape arbeidsplasser, og sørge for lokal verdiskapning gjennom konkurranse på like vilkår. Kun da kan vi nå ambisjonen om å bli verdens fremste sjømatnasjon. 

  • Otto Gregussen, Norges Fiskarlag
  • Ann Jorunn Olsen, Sjømannsforbundet
  • Anne Berit Aker Hansen, Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)
  • Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge