Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
31.08.2021

Vil bygge sterkere

Årsmøtet Vest og Møre

Styrene i Møre og Romsdal Fiskarlag og Fiskarlaget Vest har fått fullmakt til å arbeide videre med skissen til ny organisering av Norges Fiskarlag. Dette er klart etter at årsmøtet tirsdag godkjente dette.

Vedtaket i organisasjonssaken gir grønt lys til å ta prosessen videre. Vedtaket ble gjort enstemmig da det ble behandlet på det felles årsmøtet mellom Fiskarlaget Vest og Møre og Romsdal Fiskarlag tirsdag ettermiddag.

Under avstemmingen i det digitale møtet ble det imidlertid avgitt en stemme imot. Rett etter avstemmingen ble det avklart at vedkommende delegat avga mot-stemme ved en misforståelse knyttet til stemmegivningen.

Vi gjengir nedenfor hele det omfattende vedtaket i saken der det pekes på en rekke elementer som lagene mener må bearbeides og justeres for å få på plass en fremtidsrettet organisatorisk struktur i et fremtidig Norges Fiskarlag.

Målet med det pågående arbeidet er nå en modell der Fiskebåt får selskap av to regionale medlemslag, i stedet for sju som i dag.

Det er etablert to forhandlingsutvalg som har en tidsplan frem mot Landsmøtet med å få avklaringer fra de ulike årsmøtene knyttet til videre prosess, samt at man går via Landsmøtet med saken 3.–4. november.

Mandatet fra dette årsmøtet gir altså grønt lys for å arbeide videre med etablering av et Sør-Norges Fiskarlag, som består av følgende enheter:

  • Fiskerlaget Sør
  • Fiskarlaget Vest
  • Sogn og Fjordane Fiskarlag
  • Møre og Romsdal Fiskarlag
  • Sør-Norges Notfiskarlag

Både avtroppende leder i Fiskarlaget Vest Kåre Heggebø og Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen innledet i saken.

Heggebø sa at han ønsker en sterkere og enda mer sammensveiset organisasjon og modell enn i dag, og at han derfor håper at prosessen leder frem mot en ny forenklet organisasjonsstruktur. Han pekte også på at det blant annet nå vil være naturlignok at det utformes en ny felles finansierings- og fordelingsmodell som erstatter den som ble vedtatt i organisasjonen i 1998.

Avslutningsvis oppfordret Heggebø alle til å bidra til at vi får på plass en framtidsrettet organisering av Norges Fiskarlag, og at «vi alle drar i samme retning via gode kompromisser – alt blir mye lettere da. Vi har nok felles utfordringer.»

Forrige uke gjorde Fiskarlaget Midt-Norge et tilsvarende vedtak som i tirsdagens årsmøte. Det betyr at de første signalene er gitt fra ett av de tre lagene om at de arbeider for å få på plass Nord-Norges Fiskarlag. Nordland Fylkes Fiskarlag skal holde sitt årsmøte 23. september, mens Fiskarlaget Nord møtes 5. oktober i Tromsø for sitt årsmøte.

Det er også avklart at Sogn og Fjordane Fiskarlag setter organisasjonssaken på dagsorden i et ekstraordinært årsmøte som holdes 15. september.