Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.09.2015

Viktig møte i Bodø

Årsmøte i Nordland

-Jeg gleder meg til å holde foredrag på årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag og kommer til å tydeliggjøre utfordringene jeg mener Fiskarlaget må ta inn over seg i arbeidet med å bygge organisasjonen fremover, sier generalsekretær Otto Gregussen.

Den nye generalsekretæren har i høst deltatt på flere årsmøter og vært tydelig på utfordringen Fiskarlaget må sko seg for. I ettermiddag skal Gregussen innlede i den ene av de to hovedsakene på årsmøtet, organisasjonssaken.

-Jeg vil si klart til delegatene her i Bodø at uten betydelige endringer i fiskernes organisasjoner er det stor fare for at innflytelse går tapt. Uten vesentlige endringer vil fiskernes organisasjoner vanskelig kunne oppnå en økonomi som gjør oss i stand til utføre annet enn det man alltid har gjort.

Generalsekretæren sier han også vil være veldig tydelig overfor årsmøtet på økonomiområdet.

-Vi mangler økonomisk handlingsrom og har et kostnadsnivå på drift står ikke i forhold til løpende driftsutgifter i et normalår.

Fiskeripolitisk sak

Under årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag skal også et annet tema som tas igjen i Landsmøtet diskuteres.

For – i planleggingen mot Landsmøtet er det sendt ut to saker på høring internt i organisasjonen. Det er sakene om kvotefordelinger og struktur under 11 meter.

Landsstyret drøftet under septembermøtet forberedelsene til Landsmøtet, og essensen i deres vedtak er at styret er helt tydelig på at saken skal trekke de store linjene for Norges Fiskarlags strategi for fiskeripolitikken for de neste 10-15 årene.

Strategien vil bygges opp rundt fire hovedområder:

– Kunnskap og forvaltning i og rundt havet

– Rammevilkår for fiskeflåten

– Båten og redskapet

– Marked

– Målet med sakene som behandles under Landsmøtet vil være å stake ut en omforent kurs for fremtiden. Vedtak skal balanseres mellom de ulike gruppene, og på denne måten være næringens fremste innspill til veivalgene fremover. Norges Fiskarlag har håndtert ulike interesser gjennom en lang og stolt historie. Det er ikke bestandig enkelt å finne kompromisset, men kompromisser viser seg å stå seg best over tid, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Under årsmøtet i Bodø er det assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen som skal innlede til saken som tematisk er knyttet mot reguleringer og fiskeripolitikk. Han skal innlede sammen med statssekretær Amund Drønen Ringdal i Nærings- og fiskeridepartementet fredag formiddag.

Uttdrag av dagsorden for de to årsmøtedagene i Bodø:

Torsdag 24. september:

 • Kl. 13.00 Åpning
 • Kl. 15.15 Sak 9: Organisasjonsutvalgets innstilling
  • Innledning ved generalsekretær Otto Gregussen

 • Kl. 20.00 Årsmøtemiddag

Fredag 25. september:

 • Kl. 09.00 Sak 10: Reguleringssaker herunder fremtidig ressursfordeling og Finnmarks-modellen

  • Innledning ved statssekretær Amund Drønen Ringdal og ass. generalsekretær Jan Birger Jørgensen

 • Kl. 12.15: Sak 11: Orienteringssak: Hovedredningssentralen for Nord – Norge og Bodø Maritime Radio – funksjon og arbeidsområde

  • Orientering ved Thor-Eirik Torkildsen, HRS og Wilhelm Carlsen, Bodø Maritime Radio

 • Kl. 13.00 Lunch
 • Sak 15: Valg
 • Kl. 15.30 Avslutning