05.03.2024

Verdivekst i tre strake år

Sjømateksporten

Norge eksporterte sjømat for 13,3 milliarder kroner i februar. Det er en økning på 339 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

-Takket være stor verdivekst for laks, ørret, torsk og snøkrabbe ble eksportverdien i februar løftet til et historisk høyt nivå. Verdien på den norske sjømateksporten har nå økt hver eneste måned i tre år, noe som aldri har skjedd før, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.
Sist gang det var nedgang i eksportverdien var i februar 2021. I hver av de påfølgende 36 månedene har den norske sjømateksporten hatt verdivekst, sammenliknet med samme måneder året før.

Valuta påvirker

-Det store bildet er at vi fortsatt eksporterer lavere volum til høyere verdier målt i norske kroner. Samtidig har eksportverdien målt i euro nå falt tre måneder på rad, og i hele åtte av de 12 siste månedene. Dette illustrerer tydelig hvor valutadrevet eksporten er, sier Christian Chramer.

I februar var Europa igjen det viktigste markedet for norsk sjømat. Hit gikk 67 prosent av eksporten målt i verdi. Asia (22 prosent) og USA (8 prosent) følger på plassene bak.

-Når det gjelder laks, var det i februar en tydelig dreining fra hel fisk mot mer bearbeidede produkter. Andelen eksportert filet har aldri vært høyere i en februar måned før, sier Chramer.

Rekord for torsk og kvalitetsmerket skrei

For torsk ble februar en historisk god eksportmåned målt i verdi.

-Til tross for lavere kvoter sammenlignet med i fjor, var det rekordhøy eksportverdi for både torsk og skrei i en februar måned. Hele 31 prosent av eksportverdien av fersk villfanget torsk var skrei. Dette er en langt høyere andel enn tidligere år og vitner om både god kvalitet på fangsten og stor etterspørsel i markedene, forklarer Christian Chramer.


Fakta om sjømateksporten i februar

• De største markedene for norsk sjømateksport i februar var Polen, Danmark og USA
• Det ble eksportert sjømat til totalt 114 land i februar. Dette er tre flere enn samme måned i fjor
• Danmark hadde størst verdivekst denne måneden med en økning i eksportverdi på 179 millioner kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Verdifall for fersk torsk

• Norge eksporterte 7 696 tonn fersk torsk til en verdi av 474 millioner kroner i februar
• Verdien falt med 4 millioner kroner, eller 1 prosent, sammenlignet med februar i fjor
• Volumet falt med 1 prosent
• Danmark, Nederland og Spania var de største markedene for fersk torsk i februar

Det har vært økte landinger, økt eksport av oppdrettstorsk og en svak nedgang i totalt eksportvolum av fersk torsk i februar.

Historisk god februar for kvalitetsmerket skrei

• Norge eksporterte 1 906 tonn skrei til en verdi av 129 millioner kroner i februar
• Verdien økte med 31 millioner kroner, eller 31 prosent, sammenlignet med februar i fjor
• Det er en vekst i volum på 40 prosent
• Danmark, Spania og Sverige var de største markedene for skrei i februar

Det var rekordhøy eksportverdi for skrei i en enkeltmåned, 21 millioner kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i mars 2023.

Hele 31 prosent av eksporten av fersk villfanget torsk i februar var kvalitetsmerket skrei, noe som er den høyeste andelen noensinne.

Verdivekst for klippfisk

• Norge eksporterte 5 413 tonn klippfisk til en verdi av 360 millioner kroner i februar
• Verdien økte med 41 millioner kroner, eller 13 prosent, sammenlignet med februar i fjor
• Volumet falt med 2 prosent
• Portugal, Den dominikanske republikk og Brasil var de største markedene for klippfisk i februar

Mens klippfisk av sei falt i både volum og verdi i februar, var det en kraftig økning for klippfisk av torsk. Eksportverdien for klippfisk av torsk endte på 217 millioner kroner i februar, en økning på 141 prosent fra i fjor, mens eksportvolumet økte 146 prosent til 1 913 tonn.

For klippfisk av sei sank eksportverdien 36 prosent til 130 millioner kroner, mens eksportvolumet sank 24 prosent til 3 264 tonn.

Økning for saltfisk

• Norge eksporterte 2 347 tonn saltfisk til en verdi av 156 millioner kroner i februar
• Verdien økte med 15 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med februar i fjor
• Det er en vekst i volum på 14 prosent
• Hellas, Portugal og Spania var de største markedene for saltfisk i februar

Portugal hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 12 millioner kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Portugal endte på 657 tonn, noe som er 2 prosent lavere enn samme måned i fjor.

God måned for tørrfisk

• Norge eksporterte 433 tonn tørrfisk til en verdi av 113 millioner kroner i februar
• Verdien økte med 11 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med februar i fjor
• Det er en vekst i volum på 8 prosent
• Italia, Kroatia og Canada var de største markedene for tørrfisk i februar

Eksportvolumet for tørrfisk av torsk til vårt største tørrfiskmarked Italia sank 7 prosent i februar til 252 tonn, mens eksportverdien falt 4 prosent til 78 millioner kroner.

Canada hadde størst verdivekst denne måneden, med en eksportverdi på 8 millioner kroner, mot ingenting i fjor. Eksportvolumet endte på 30 tonn.

Sildekast

Stort fall for sild

• Norge eksporterte 16 223 tonn sild til en verdi av 302 millioner kroner i februar
• Verdien falt med 96 millioner kroner, eller 24 prosent, sammenlignet med februar i fjor
• Volumet falt med 41 prosent
• Polen, Litauen og Egypt var de største markedene for sild i februar

I likhet med januar er landingene fra sildefiskeriet i februar betydelig lavere sammenlignet med samme måned i 2023. Så langt er det landet 100 000 tonn, mot 160 000 tonn i fjor.

Prisnivået i førstehåndsomsetningen ligger betydelig over samme periode i fjor med en snittpris til konsum på NVG-sild på 10,58 mot 7,78 kroner per kilo, og Nordsjøsilda med 8,74 mot 4,33 kroner per kilo.

Svak måned for makrell

• Norge eksporterte 20 355 tonn makrell til en verdi av 479 millioner kroner i februar
• Verdien falt med 126 millioner kroner, eller 21 prosent, sammenlignet med februar i fjor
• Volumet falt med 34 prosent
• Sør-Korea, Vietnam og Japan var de største markedene for makrell i februar

I januar og februar ble det landet 35 000 tonn makrell sammenlignet med 48 000 tonn i samme periode i 2023. Dette påvirker eksporten, som faller i volum mens prisene øker.

Eksportprisen for makrell under 600 gram var i snitt for februar på 22,61 kroner, noe som er det høyeste som er registrert. I dollar var snittprisen 2,14, noe som er det høyeste siden mai 2012.

Tidenes beste februar for kongekrabbe

• Norge eksporterte 170 tonn kongekrabbe til en verdi av 97 millioner kroner i februar
• Verdien økte med 17 millioner kroner, eller 21 prosent, sammenlignet med februar i fjor
• Volumet falt med 1 prosent
• USA, Spania og Canada var de største markedene for kongekrabbe i februar

Dette er den høyeste eksportverdien for kongekrabbe i en februar måned noensinne.

Verdiveksten er drevet av en volumøkning på 225 prosent for fryst kongekrabbe, samt en prisøkning for levende kongekrabbe på 38 prosent.


Rekordsterk måned for snøkrabbe

• Norge eksporterte 2 615 tonn snøkrabbe til en verdi av 285 millioner kroner i februar
• Verdien økte med 170 millioner kroner, eller 148 prosent, sammenlignet med februar i fjor
• Det er en vekst i volum på 131 prosent
• USA, Nederland og Japan var de største markedene for snøkrabbe i februar

Et godt fiskeri og økt kvote har ført til rekordhøy eksportverdi for snøkrabbe i en enkeltmåned, 84 millioner kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i juli 2021.

Det gjenstår nå under 25 prosent av totalkvoten for snøkrabbe.

Vekst i verdi og fall i volum for reker

• Norge eksporterte 1 498 tonn reker til en verdi av 108 millioner kroner i februar
• Verdien økte med 20 millioner kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med februar i fjor
• Volumet falt med 3 prosent
• Danmark, Sverige og Storbritannia var de største markedene for reker i februar

Eksporten av fryste pillede reker i pakning over og under 2 kg utgjorde størst verdi for reker i februar, med nesten 50 millioner kroner.

-Dette er en nedgang på 2 prosent sammenlignet med februar i fjor, noe som skyldes lavere volum. Største marked for fryste pillede reker var Storbritannia, som har en økning på 19 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Marte Sofie Danielsen.

Les alle detaljene om eksporten i februar hos Norges sjømatråd