05.12.2023

Verdivekst for eksporten

Novembertallene

Norge eksporterte sjømat for 16,7 milliarder kroner i november. Det er en økning på 2,4 milliarder kroner, eller 17 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

– Allerede 13. november passerte sjømateksporten verdien for rekordåret 2022, på 151,4 milliarder kroner. I år kommer verdien til å ende på over 170 milliarder kroner, noe vi i stor grad kan takke den svake norske kronen for, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 158,2 milliarder kroner. Det er en verdiøkning på 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Euro drar opp

– Eksportverdien hittil i år er omtrent 20 milliarder kroner høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Nesten to tredjedeler av denne verdiveksten kan tilskrives en svakere norsk krone. Euroen, som er vår viktigste handelsvaluta, har blant annet styrket seg 14 prosent mot den norske kronen det siste året, forklarer Chramer i en pressemelding fra sjømatrådet.

Verdirekord for pelagiske arter i november

November ble en spesielt god måned for de pelagiske artene, der sild og makrell utgjør mesteparten av både volum og verdi.

– I forrige måned eksporterte vi pelagisk fisk for totalt 1,6 milliarder kroner, noe som er verdirekord i en november måned. Dette skyldes i stor grad høye sildepriser og en sterk etterspørsel etter makrell i de viktige asiatiske markedene, sier Christian Chramer.

Fakta om sjømateksporten i november

•          De største markedene for norsk sjømateksport i november var Polen, Danmark og USA

•          Polen hadde størst verdivekst denne måneden med en økning i eksportverdi på 561 millioner kroner, eller 36 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Polen endte på 31 629 tonn, noe som er 3 prosent høyere enn samme måned i fjor

•          Det ble eksportert sjømat til totalt 118 land i november. Dette er tre færre enn samme måned i fjor

•          I november eksporterte Norge totalt 274 200 tonn sjømat

Les detaljer og nøkkeltall i sjømatrådets omtale av novembereksporten (ekstern lenke)

Der pekes det blant annet på følgende momenter og tema:

 • Nedgang for fersk torsk
 • Vekst for oppdrettstorsk
 • God november for fryst torsk, der Storbritannia befester sin posisjon som største marked  
 • Nedgang for klippfisk
 • Økt volum for klippfisk av sei
 • Vekst i volum og verdi for saltfisk
 • Økning på 50 prosent for saltet sei
 • Vekst for tørrfisk
 • Nedgang for sild
 • Kraftig vekst for makrell
 • Sterk vekst for kongekrabbe
 • Svak måned for snøkrabbe
 • Nedgang for reker